Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Een calamiteit, zoals een ongeluk of andere onverwachte gebeurtenis, is heel ingrijpend. Voor de patiënt, familieleden en naasten en voor hulpverleners. GGZ Drenthe doet na een calamiteit altijd onderzoek. Door de oorzaken te achterhalen willen we leren en verbeteren. Als u als patiënt of als naaste te maken hebt gehad met een calamiteit, vragen we u daarom mee te werken aan een calamiteitenonderzoek.  

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) staat dat GGZ Drenthe verplicht is een calamiteit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  Na een calamiteit informeert GGZ Drenthe u als patiënt of naaste. De Incidentenonderzoekscommissie voert het calamiteitenonderzoek uit binnen GGZ Drenthe.  

Wat is het doel van calamiteitenonderzoek?

Er wordt altijd een onderzoek ingesteld als een calamiteit binnen GGZ Drenthe heeft plaatsgevonden. Dit calamiteitenonderzoek wordt uitgevoerd door de Incidentenonderzoekscommissie van GGZ Drenthe. Het doel van het calamiteitenonderzoek is te leren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dat doen we door de oorzaken van de calamiteit te onderzoeken. We praten met alle betrokkenen, zoals medewerkers. En indien mogelijk ook met u als patiënt of naaste.

Hoe gaat een gesprek met de onderzoekscommissie?

De Incidentenonderzoekscommissie nodigt de patiënt of diens naaste(n) uit voor een gesprek. U mag iemand meenemen naar het gesprek om u te steunen. Het gesprek gaat over wat er is gebeurd voor, tijdens en na de calamiteit. Ook kunt u als patiënt of naaste uw verhaal vertellen. Deelname aan het calamiteitenonderzoek is vrijwillig. 

Hoe gaat het calamiteitenonderzoek verder?

Op basis van alle informatie worden oorzaken vastgesteld en voorstellen voor verbetering opgesteld. GGZ Drenthe moet het onderzoeksrapport binnen acht weken na de calamiteit naar de IGJ sturen. Soms duurt het onderzoek wat langer. Dat kan gebeuren als we nog niet alle informatie hebben. Of als we nog niet met iedereen hebben gesproken. We doen altijd ons uiterste best een onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden.  

Wat doet GGZ Drenthe met de voorstellen voor verbetering?

Op basis van de achterliggende oorzaken van de calamiteit worden met de betrokken afdeling(en) acties afgesproken voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De verbeteracties worden vastgelegd en opgevolgd. Elke vier maanden ontvangt de directie een rapportage met daarin de stand van zaken van de verbeteracties. Zo kan de directie erop toezien dat de verbeteracties worden uitgevoerd zoals afgesproken.

Download flyer Calamiteitenonderzoek bij GGZ Drenthe