Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Informatie voor verwijzers

De acute en klinische psychiatrie van GGZ Drenthe is in verband met het Coronavirus op een aantal punten aangepast. Bij spoed in alle gevallen éérst bellen (spoednummer bekend bij huisartsen). Ook patiënten met acute psychiatrie en een (vermoedelijke) Coronabesmetting kunnen worden aangemeld, na overleg over te nemen voorzorgsmaatregelen. Bij acute psychiatrie en beoordelingen wordt in het contact met patiënten en professionals zoveel mogelijk gebruikgemaakt van (beeld)bellen. Alleen bij hoge uitzondering zijn er beoordelingen thuis of op locatie. Beoordelingen op de Spoedpoli vinden zo nodig plaats met persoonsbeschermende maatregelen. Patiënten komen naar Spoedpoli d.m.v. eigen vervoer of psycholance. Vrijwillige opnames vinden alleen nog plaats indien absoluut noodzakelijk. Het IHT-team is wél gewoon werkzaam. Acute deeltijdgroepen (onderdeel van IHT) zijn opgeschort. Geen bezoek in de klinieken. Er gelden beperkte vrijheden, verloven van patiënten zijn ingetrokken.

GGZ Drenthe stelt alles in het werk om het risico op Coronabesmetting in onze faciliteiten te verminderen. Om de acute zorg voor kwetsbare mensen met een psychiatrische stoornis zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan, gelden de volgende maatregelen:

Beoordelingen

 • Bij ziekteverschijnselen patiënt: eerst overleg over te nemen voorzorgsmaatregelen, voordat patiënt kan worden beoordeeld.
 • Face to face contact worden zoveel mogelijk vervangen door (beeld)bellen. 
 • Bij huisbezoek of face to face contact, informeren wij vooraf of sprake is van ziekteverschijnselen bij de patiënt én diens directe omgeving. We verzoeken patiënten en naasten voorafgaand aan face to face contact de temperatuur te controleren.
 • Beoordelingen zijn op de Spoedpoli, tenzij dit echt niet mogelijk is. We controleren de temperatuur van alle patiënten bij binnenkomst. Beoordelingen vinden plaats met inachtneming van de regels t.a.v. persoonlijke hygiëne en gepaste afstand (1,5-2 meter).

Inzet acute zorg

 • Vrijwillige opnames alleen indien absoluut noodzakelijk.
 • Het IHT-team is gewoon  werkzaam en kan worden ingezet om opname te voorkomen.
 • Er vinden géén deeltijdbehandelingen plaats.
 • Individuele contacten vinden zoveel mogelijk plaats d.m.v. (beeld)bellen.
 • Bed op Recept uitsluitend in uitzonderlijke gevallen. Dit omdat we verblijf op onze klinische afdelingen met het oog op besmettingsrisico willen verminderen, de capaciteit willen reserveren en de professionals hard nodig hebben.

Klinisch opgenomen patiënten

 • Vrijheden van klinische patiënten zijn beperkt tot het terrein van GGZ Drenthe, enkele individuele situaties uitgezonderd. 
 • Verloven voor klinische patiënten zijn tot nader order ingetrokken.
 • De klinieken zijn gesloten voor bezoek. Uitzonderingen in overleg met behandelaren. 

Vragen?
Raadpleeg voor vragen de contactpersoon in uw regio / van de betreffende afdeling:

Ambulante en poliklinische psychiatrie:
Gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden: Jurgen Gunnink.
Gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en de Wolden: Dave van Room.
Gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze: Nolda Zijlmans.

Kinder en Jeugdpsychiatrie: Pieter Hakvoort.
Acute Psychiatrie: Ronald Heukels.
Ouderenpsychiatrie: Vally Schlunke.
Forensische Psychiatrie en Duurzaam Verblijf: Jacqueline Latumalea.

Of neem contact op met het Aanmeld- en Informatiecentrum van GGZ Drenthe.