Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Informatie voor verwijzers

De acute en klinische psychiatrie van GGZ Drenthe is in verband met het Coronavirus op een aantal punten aangepast. 

We stellen alles in het werk om het risico op coronabesmetting in onze faciliteiten te verminderen. Om de acute zorg voor kwetsbare mensen met een psychiatrische stoornis zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan, gelden de volgende maatregelen:

Eerst bellen bij spoed

Bij spoed in alle gevallen éérst bellen (spoednummer bekend bij huisartsen). Ook patiënten met acute psychiatrie en een (vermoedelijke) coronabesmetting kunnen worden aangemeld, na overleg over te nemen voorzorgsmaatregelen.

Beoordelingen

 • Bij ziekteverschijnselen patiënt: eerst overleg over te nemen voorzorgsmaatregelen, voordat patiënt kan worden beoordeeld.
 • Face to face contact is mogelijk, passend bij de behandelafspraken en de wensen van de patiënten. Daarnaast vindt het contact plaats via (beeld)bellen. 
 • Bij huisbezoek of face to face contact, informeren wij vooraf of sprake is van ziekteverschijnselen bij de patiënt én diens directe omgeving. We verzoeken patiënten en naasten voorafgaand aan face to face contact de temperatuur te controleren.
 • Beoordelingen zijn op de Spoedpoli, tenzij dit echt niet mogelijk is. We controleren de temperatuur van alle patiënten bij binnenkomst. Beoordelingen vinden plaats met inachtneming van de regels t.a.v. persoonlijke hygiëne en gepaste afstand (1,5 meter). Zo nodig vindt beoordeling plaats met persoonsbeschermende maatregelen. Patiënten komen naar Spoedpoli d.m.v. eigen vervoer of psycholance. 

Inzet acute zorg

 • Opnames zijn gewoon mogelijk.
 • Het IHT-team (crisisbehandeling thuis) is zoals gebruikelijk werkzaam en kan worden ingezet om opname te voorkomen.
 • De acute deeltijdbehandelingen vinden plaats in kleinere groepen, zodat 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
 • Individuele contacten vinden zoveel mogelijk plaats d.m.v. (beeld)bellen.
 • Bed op Recept is zoals gebruikelijk beschikbaar.

Vrijheden, verlof en bezoek bij klinische opnamen 

 • Patiënten die klinisch in behandeling zijn hebben weer ruimere vrijheden en kunnen onder voorwaarden weer op verlof.
 • Per patiënt, afdeling of doelgroep wordt beoordeeld welke vrijheden wel of niet mogelijk zijn. 
 • Per patiënt wordt beoordeeld of verlof doelgericht en verantwoord is en of het bijdraagt aan de behandeling. 
 • Uiteraard dient tijdens verlof en bezoek anderhalve meter afstand gehouden te worden en moeten alle overige hygiënemaatregelen nageleefd worden.  
 • Patiënten kunnen bezoek ontvangen, mits hierover vooraf met zowel patiënten als bezoekers afspraken gemaakt (kunnen) worden. 
 • Per patiënt, afdeling of doelgroep wordt bepaald op welke manier bezoek mogelijk is. Bezoek ontvangen is alleen mogelijk als iedereen gezond is en niemand Corona gerelateerde klachten heeft.

Vragen?
Raadpleeg voor vragen de contactpersoon in uw regio / van de betreffende afdeling:

Ambulante en poliklinische psychiatrie:
Gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden: Dave van Room.
Gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en de Wolden: Dave van Room.
Gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze: Nolda Zijlmans.

Kinder en Jeugdpsychiatrie: Gert Knijnenberg.
Acute Psychiatrie: Ronald Heukels.
Ouderenpsychiatrie: Vally Schlunke.
Forensische Psychiatrie en Duurzaam Verblijf: Jacqueline Latumalea.

Of neem contact op met het Aanmeld- en Informatiecentrum van GGZ Drenthe.