Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Titel onderzoek

Asser Psychotische Klachten vragenlijst

Onderzoekers

Gerard van Rijsbergen, Alice Vegter, Tara van de Giessen, Esther Sportel, Marieke Pijnenborg

Over het onderzoek

Er zijn verschillende klinische interviews beschikbaar om psychotische klachten te meten, waaronder de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de SCID-S sectie psychose bij een verdenking op de aanwezigheid van een psychotische stoornis of de Clinical Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) bij verdenking op een verhoogd risico op het ontwikkelen van een eerste psychose. Afname van deze interviews is tijdrovend (60-90 minuten voor de PANSS en CAARMS) en vraagt inzet van een getrainde interviewer.

Er is ons op dit moment geen vragenlijst bekend om de mate van psychotische symptomen te meten, terwijl een dergelijk instrument wel wenselijk is om bijvoorbeeld behandeleffecten en mate van klachten te kunnen meten. Doel van het huidig onderzoek is om aan de hand van bestaande interviews die psychosespectrum problematiek meten een vragenlijst te ontwikkelen, die DSM-5 gestoeld is. Daarvan willen we de interne (en later ook construct) validiteit onderzoeken bij cliƫnten van het VIP-team en de FACT-teams.