Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Afhandeling factuur leveranciers

Om uw factuur adequaat af te kunnen handelen, verzoeken wij u vriendelijk om uw facturen naar onderstaand adres te zenden:

Stichting GGZ Drenthe
T.a.v. SSC crediteuren
Postbus 265
1440 AG Purmerend
digifactuur@espria.nl

Vermeld tevens:
- de kostenplaats van GGZ Drenthe
- de contactpersoon van GGZ Drenthe
- uw IBAN rekeningnummer

Incomplete facturen

Facturen waarop de bovengenomende informatie ontbreekt, kunnen niet in behandeling genomen worden en worden geretourneerd. Zodra wij uw nieuwe factuur met de gevraagde gegevens ontvangen, wordt deze alsnog in behandeling genomen. Volgens wet- en regelgeving ontstaat bij een nieuwe factuur een nieuwe factuurdatum en wordt de standaard betaaltermijn bepaald op 30 dagen na deze nieuwe factuurdatum.

Vragen?

Heeft u vragen over uw factuur, neem dan contact op met de servicedesk crediteuren Espria via crediteuren@espria.nl.