Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPA De Diepen

De  Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van GGZ Drenthe biedt behandeling aan patiënten die toe zijn aan resocialisatie en bij wie het delict risico zodanig laag is dat zij verantwoord gebruik kunnen maken van vrijheden buiten de kliniek. 

Veelal hebben patiënten een intensieve behandeling op één van de afdelingen van de FPKsuccesvol doorlopen. Ook kan intensieve klinische behandeling gecontra-indiceerd zijn vanwege de aard van hun problematiek

Op FPA De Diepen is plaats voor 23 patiënten. 

Zorgprogramma resocialisatie en rehabilitatie

Het opbouwen van een bestaan in de maatschappij staat centraal in de behandeling. De vier pijlers hiervoor zijn wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

De FPA heeft twee behandelmilieus, Diep 1 en Diep 2, die zich onderscheiden door de mate van zelfredzaamheid van de patiënten. Binnen Diep 1 verblijven tien patiënten met overwegend persoonlijkheidsproblematiek en zedenproblematiek met een relatief hoge mate van zelfredzaamheid. Op Diep 2 verblijven twaalf patiënten met veelal ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen en daarbij een lage mate van zelfredzaamheid. Patiënten die op het Diep 2 verblijven zijn afhankelijk van dagelijkse ondersteuning bij zelfredzaamheid, structuur en het vinden van zinvolle dag invulling. 

Binnen beide behandelmilieus wordt sociotherapeutisch gewerkt met de Individuele Rehabilitatiebenadering en wordt derhalve gestreefd naar (hernieuwde) maatschappelijke inbedding. De gemiddelde behandelduur varieert tussen de drie en twaalf maanden. 

Behandeling van de nog aanwezige psychiatrische stoornissen vindt deels plaats binnen de eigen afdeling en deels op andere afdelingen van de FPK. Sommige patiënten starten met ambulante vervolgbehandeling bij de polikliniek. Farmacotherapeutische behandeling vormt een belangrijk onderdeel van behandeling bij een deel van de patiënten.

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over persoonlijke situaties behandelen wij niet per e-mail. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.