Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Forensische Psychiatrische Kliniek

FPK

De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) biedt behandeling aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. In de FPK verblijven patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Een groot deel van de patiënten wordt opgenomen op basis van een strafrechtelijke titel, bijvoorbeeld Terbeschikkingstelling (tbs) al dan niet met bijzondere voorwaarden. Ook is gedwongen opname mogelijk in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Daarnaast is ook een aantal patiënten vrijwillig in behandeling. 

De kliniek biedt een intensieve delictpreventieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving. Het doel is dat de patiënt uiteindelijk op een veilige en waardevolle manier terug kan keren naar de samenleving. Veilig voor de ander en veilig voor zichzelf.

De Forensisch Psychiatrische Kliniek is TOPGGz gecertificeerd.

Afdelingen binnen de FPK

De Boeg en De Pont

De Boeg en de Pont zijn afdelingen voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met verschillende psychiatrische problematiek. Bijvoorbeeld een verhoogd risico om psychotisch te worden, maar ook persoonlijkheidsproblematiek of verslavingsproblemen.   

Soms is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is of welke factoren hebben bijgedragen aan gepleegde delicten. Zowel op de Boeg als de Pont vindt forensische diagnostiek en delictpreventieve behandeling plaats. Ook hebben we aandacht voor bijkomende problemen zoals met huisvesting, werk of financiën. Samen gaan we aan de slag om problemen beter te begrijpen en te helpen hierover meer controle te krijgen.  Doel is in de toekomst sneller hulp te vragen zodat de kans op een terugval in delictgedrag kleiner is.  

Tenslotte is op de Boeg en de Pont voorbereidende behandeling mogelijk voor doorstroom naar een van de andere behandelafdelingen binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek, de Forensisch Psychiatrische Afdeling, de Forensische Resocialisatie Afdeling of het forensisch beschermd wonen.  

Download: folder GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie De Boeg en de Pont

De Baak

De Baak is een afdeling voor patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en vaak een justitiële titel hebben. Op De Baak werken patiënten samen met het behandelteam aan het voorkomen van dit gedrag in de toekomst. Doel is een betere controle over het gedrag te hebben en uitzicht op een leven met werk en normale maatschappelijke relaties. 

Dit zorgprogramma is geïndiceerd als er sprake is van

  1. seksuele deviantie (seksuele interesse in kinderen, in  een niet-instemmende partner, sadisme, exhibitionisme enzovoort) en
  2. hyperseksualiteit. 

Daarnaast is van belang dat gevaar bestaat voor herhaling en dat dit verband houdt met psychische en/of seksuele problematiek. 

Het zorgaanbod bestaat uit twee keer een uur groeps-MBT (Mentalisation Based Therapie), een uur delictpreventiegroep en Psychomotorische Therapie (PMT). Daarnaast krijgen patiënten gemiddeld twee keer per week individuele MBT met een psycholoog, gesprekken met een coach, maatschappelijk werk, systeemtherapie. Aan de behandeling kan lLibidoremmende medicatie volgens het hiervoor geldende protocol worden toegevoegd. De behandeling duurt gemiddeld anderhalf jaar.

Download: folder GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie De Baak.

De Sluis

De Sluis is een afdeling voor patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en een justitiële titel hebben. Vaak is er sprake van een combinatie met andere problematiek, zoals een persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsproblematiek. 

Binnen afdeling De Sluis werken patiënten samen met hun behandelaars aan een andere toekomst. Een toekomst waarin zij begrijpen waardoor zij tot delicten zijn gekomen, controle over zichzelf en hun eigen leven krijgen, en waarin delictgedrag niet meer nodig is. Op De Sluis wordt gewerkt vanuit Mentalisation Based Treatment (MBT), Individuele Rehabilitatie Benadering (IBT) en supportieve milieutherapie. De gemiddelde behandelduur is ongeveer anderhalf jaar.

Download: folder GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie De Sluis

De Plecht

De Plecht is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die door een psychotische kwetsbaarheid hun gedrag onvoldoende onder controle hebben en delictgevaarlijk zijn. Er is veelal sprake van een combinatie met andere stoornissen, waaronder persoonlijkheids- stoornissen en verslaving.  De relatie tussen de psychotische kwetsbaarheid en de gepleegde delicten en het toewerken naar een delictvrij bestaan staan centraal in de behandeling.

Er wordt herstelgericht gewerkt volgens landelijke richtlijnen voor psychotische stoornissen, waarbij grofweg drie fasen in behandeling kunnen worden onderscheiden. De acute (psychotische) fase, een heroriëntatiefase en een rehabilitatiefase. Farmacotherapie speelt in de behandeling een belangrijke rol. Behandeling wordt op maat vormgegeven met als doel de specifieke delictrisicofactoren te doen afnemen. Patiënten krijgen o.a. individuele CGT, psycho-educatie, trainingsmodules en individuele begeleiding.

Download: folder GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie De Plecht.

Andere afdelingen van de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Folder FPK GGZ DrentheInformatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over persoonlijke situaties behandelen wij niet per e-mail. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.