Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Forensische High and Intensive Care (FHIC)

De Forensische High and Intensive Care (FHIC) van GGZ Drenthe biedt kortdurende crisisinterventies en delict preventieve behandeling aan psychiatrische patiënten met dusdanig forensisch ontwrichtend gedrag dat ze tijdelijk niet in de eigen woon- of behandelplek kunnen verblijven. Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel)omgeving en delict recidive te voorkomen, wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC in Assen.

Behandeling op de FHIC

Tijdens de behandeling wordt de relatie gebruikt om gedrag te beveiligen door aandacht te hebben voor het individu. Dit krijgt vorm in een open leef- en werkklimaat en is gericht op groei, nabijheid, contact, ondersteuning, begrenzing en zo het voorkomen van repressie en dwangtoepassingen. Het klimaat is ingericht volgens de principes van Healing Environment. De kwaliteit van zorg bestaat uit interventies en behandelmethodieken die best practice en evidence based zijn vormgegeven.

Onze professionals zijn deskundig in hun vakgebied, dragen verantwoordelijkheid  en kunnen buiten de kaders denken. De opname op de FHIC is een kortdurende, hoog intensieve periode in het behandeltraject van de patiënt gedurende maximaal twaalf weken. Intensieve samenwerking met ketenpartners is van belang om de effectieve, kortdurende interventie op de FHIC te laten slagen, zodat de patiënt kan terugkeren naar de woon- of behandelplek. Deze plek is voorafgaand aan de opname afgesproken met de patiënt, de verwijzer en indien mogelijk naasten  Tijdens de zorg-afstemmingsgesprekken (ZAG) wordt gezamenlijk met alle betrokkenen beleid gemaakt en geëvalueerd. 

Wij leren de patiënt vanuit de behandeling inzicht te krijgen in zijn of haar eigen gedrag en de risico’s die hiermee samenhangen. Daarnaast leren we de patiënt en zijn of haar omgeving om signalen te gaan herkennen zodat een crisissituatie of het plegen van een delict voorkomen kan worden.

Behandelaanbod op de  FHIC 

kortdurend stabilisatie- en behandelprogramma

 • crisisdiagnostiek en risicotaxaties
 • forensisch psychiatrische assessment
 • psychologische assessment
 • consultatie
 • betrekken naasten waar dit kan
 • psychiatrische en medicamenteuze behandeling
 • somatische behandeling
 • psycho-educatie
 • inzet en ondersteuning van een ervaringsdeskundige
 • zinvolle dagbesteding op de FHIC
 • verslavingsbehandeling 
 • focus op preventie van dwang

Ontslag FHIC Assen

De patiënt verlaat de FHIC niet zonder een ontslag Zorg Afstemmingsgesprek (ZAG). In dit ZAG komen de volgende zaken aan bod:

 • Forensisch Bed op Recept
 • Bejegeningsadviezen vanuit de FHIC

Andere afdelingen van de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Folder FHIC GGZ DrentheInformatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.