Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Forensisch Beschermd Wonen

Bij GGZ Drenthe Forensische Beschermd Wonen (FBW) verblijven patiënten die doorstromen vanuit de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) of de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). Daarnaast is FBW toegankelijk voor patiënten uit andere forensische instellingen.  Ook de Reclassering kan mensen tijdelijk plaatsen als het in de ambulante omgeving even niet meer lukt.

Behandeling bij FBW

Binnen Forensisch Beschermd Wonen maken we gebruik van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). De IRB gaat uit van vier pijlers:

  • wonen
  • werken
  • sociale contacten
  • vrijetijdsbesteding.  

Signaleringsplan
De wensen en behoeftes van de patiënt staan centraal. Er is aandacht voor de vaardigheden en zelfreflectie die nodig zijn om terugkeer in de maatschappij succesvol te maken. Verder is er aandacht voor lichamelijke gezondheid en het voorkomen van terugval in risicovol of delict gedrag. Hiervoor stellen de patiënt en de casemanager samen een signaleringsplan op.

Casemanager en regiebehandelaar
Iedere patiënt heeft een casemanager en een regiebehandelaar. Behandeling vindt veelal plaats bij de forensische polikliniek van GGZ Drenthe of bij het Forensisch ACT. Dit kan echter per patiënt verschillen. 

Zorg Afstemmings Gesprek (ZAG)
Iedere vier tot vier maanden vindt er een Zorg Afstemming Gesprek (ZAG) plaats. Hierin worden de zorgdoelen geëvalueerd en bijgesteld. Het hoofddoel hierbij is tweeledig:

  • het verminderen of leren omgaan met de psychiatrische problemen
  • het terugbrengen van het risico op delicten. 

Het is van groot belang dat patiënten delictrisico’s leren herkennen en leren omgaan met de eigen problematiek om mogelijke risico’s in de toekomst te verkleinen.

Doel van de behandeling

Het doel is om uiteindelijk weer terug te keren in de maatschappij. Dit kan zijn begeleid, beschermd of zelfstandig wonen met daarbij een passende dagbesteding.

Locaties FBW

FBW bestaat uit locaties De Wieken, De Lindelaan en de Flat. Al deze locaties zijn gehuisvest op het terrein van GGZ Drenthe, Dennenweg 9 te Assen. 

De Wieken biedt plaats aan 12 patiënten in vier aparte huizen, die met elkaar verbonden zijn. Deze huizen hebben allemaal een eigen woonkamer + keuken. Patiënten hebben één of twee eigen kamers.

De Lindelaan heeft twee woningen voor FBW. Elke woning heeft vijf plekken. Beneden is een gezamenlijke woonkamer + keuken en de slaapkamers zijn gesitueerd op de eerste en twee verdieping.

De Flat heeft negen appartementen verdeeld over drie woonlagen. Op de bovenste etage zijn drie appartementen met een gedeelde keuken en woonkamer. De appartementen op de onderste twee etages hebben allen een eigen keuken en woonkamer.

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.