Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Geïntegreerde behandeling bij Gezinspsychiatrie

Geïntegreerde behandeling

GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie richt zich op het gehele gezin middels een geïntegreerde aanpak. Geïntegreerd wil zeggen dat de meervoudige problematiek binnen het gezin in onderlinge samenhang wordt behandeld, met zowel oog voor de individuele gezinsleden als het gehele gezin en zijn wijdere systeem. Hierbij maken wij standaard gebruik van effectief bevonden interventies.

Volgens richtlijnen en standaarden

Diagnostiek en behandeling bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie vindt plaats op basis van de geldende richtlijnen en standaarden. Gelet op de complexiteit van de meervoudige problematiek op meerdere levensgebied is behandeling altijd maatwerk. Hierbij maken wij standaard gebruik van de volgende effectief bevonden interventies:

Signs of Safety (SoS)

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waarbij sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen werken we samen met het gezin en de direct betrokkenen. Een veilig en duurzaam opgroeiperspectief staat bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie centraal. Hiervoor is het noodzakelijk om de (toekomstige) veiligheid van het kind goed te borgen. Om die reden loopt de SoS aanpak als rode draad door de gehele behandeling heen. Hierbij wordt vaak ook een ‘Words & Pictures’ voor de kinderen gemaakt samen met de ouder(s) en andere belangrijke volwassenen.

‘Similar but different’ 

Bij (een sterk vermoeden van) ernstig toegebracht letsel bij een kind, waarbij sprake is van ontkenning van dit letsel door de ouder(s) en/of verzorger(s), kan naast de Signs of Safety (SoS) aanvullend de methodiek ‘Similar but different’ worden ingezet. Middels een rollenspel onder leiding van op dit gebied deskundige en getrainde hulpverleners wordt samen met het gezin om de ontkenning heen gewerkt.

Oplossingsgericht werken

Bij de gezinnen is door de verwevenheid van problemen en stoornissen van de gezinsleden het besef van competentie en van eigen invloed op de problemen vaak zeer laag. Het gezin is vaak aan het overleven, waarbij een gevoel van machteloosheid overheerst. Ook de (eerdere) betrokken hulpverleners voelen zich vaak machteloos staan. Het dominante verhaal van het gezin is er vaak een van mislukkingen. Om die reden is één van onze basismethodieken het oplossingsgericht werken. Hoofddoel van oplossingsgericht werken is het eigen oplossend vermogen van het gezin versterken, zodat het gezin in staat is om te veranderen en toe te groeien naar een meer gewenste situatie. Dit proces gaan we samen met het gezin én met mensen uit de eigen sociale context aan.

Door de focus van de behandeling op (eigen) kracht te leggen en de gezinnen de ruimte te geven om tot eigen oplossingen te komen, kan het gezin weer ruimte krijgen om zich te organiseren rondom oplossingen in plaats van alleen maar overleven. Eén van de eerste stappen hierbij is het bewerkstelligen van een goede samenwerkingsrelatie met het gezin, waarbij het gezin zelf concrete behandeldoelen formuleert. Uiteraard is het van belang om hierbij de veiligheid van de kinderen voortdurend goed in het oog te houden. Daarom combineren we oplossingsgerichte methodiek standaard met de ‘Signs of Safety’ methodiek.

De oplossingsgerichte methodiek is de basishouding waarmee wij werken met alle gezinnen die bij ons in zorg zijn. Daarom zijn al onze medewerkers (inclusief zorgadministratie en teammanagement) in deze methodiek geschoold.

Multi Family Therapy (MFT)/ Meergezinsbehandeling

Multi Family Therapy (MFT) of meergezinsbehandeling is een combinatie van groeps- en systeemtherapie, waarbij wordt gebruikgemaakt van het lotgenotencontact met de andere gezinnen om verandering of verbetering te bewerkstelligen. De MFT-methodiek wordt in onze gezinsklinieken gebruikt als basis voor het behandelprogramma. Dit is een hele bewuste keuze: door met meerdere gezinnen in een groep therapie te hebben, kun je op heel veel verschillende manieren oefenen en leren in relaties: de relatie met je kind(eren), de relatie met je partner, de relatie met andere gezinnen en in relatie tot de hulpverleners. De gezinnen leren hierbij ook van elkaar en geven elkaar tips en adviezen.


Ook het lotgenotencontact met de andere gezinnen doet de gezinnen vaak heel goed. Door alle problemen en ook de vooroordelen die er zijn over gezinnen met veel problemen zijn veel gezinnen geïsoleerd geraakt. Het onderlinge contact ervaren zij als steun.

De inrichting van de gezinsklinieken is afgestemd op de meergezinsbehandeling. Zo is er een gedeelde keuken, eetkamer, woonkamer en tuin, waardoor de gezinstrainers (klinische medewerkers) op alle belangrijke gezinsmomenten kunnen observeren, maar vooral ook de ouder(s) kunnen coachen in het contact met hun kind(eren). De behandelmomenten in de gezinsklinieken vinden daardoor juist óók plaats tussen de vaste programmaonderdelen door.

Geweldloos Verzet / Nieuwe Autoriteit

Geweldloos Verzet, ook wel bekend als Nieuwe Autoriteit, Non Violent Resistance of Verbindend Gezag richt zich op het versterken van onderlinge relaties en het doen stoppen van heftige escalatiepatronen. Geweldloos Verzet kan worden ingezet bij gezinnen waarbij ouders een ernstige mate van machteloosheid ervaren ten opzichte van het destructieve gedrag van hun kind(eren). De methodiek geeft handvatten om op een geweldloze wijze te kunnen strijden voor datgene waar je als gezagsdrager of autoriteit voor staat en om een hoog gevoel van machteloosheid te doorbreken. 

De aanpak richt zich met name op degene die zich het meest machteloos voelt in een schijnbaar ongelijke strijd. Vaak zijn dit ouders, maar het kan ook gaan om collega’s, partners, teams, etc. Samen gaan zij op zoek naar hoe je weer grip krijgt door de focus te houden op de eigen acties en niet op het resultaat bij de ander. Geweldloos Verzet versterkt de oplossingsgerichte methode die Gezinspsychiatrie gebruikt.

Geweldloos Verzet is een van de basismethodieken binnen Gezinspsychiatrie. Dit betekent dat alle ambulante en klinische hulpverleners in deze methodiek zijn getraind. Deze methodiek als behandelvorm kan op indicatie worden ingezet binnen het (ambulante en/of klinische) behandelplan van een gezin.

Contact

GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie
Kliniek De Bron

Asserstraat 14
9411 LL Beilen

Kliniek De Stee
Altingerweg 1, gebouw De Weijerd
9411 PA Beilen

Bereikbaar tijdens kantooruren op (0593) 53 53 44.

Wachttijden

Informatie over de wachttijden van Gezinspsychiatrie vind je bij de wachttijden van GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan Gezinspsychiatrie (voor professionals)

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0593 - 53 53 44.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.