Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Ouderenpsychiatrie een stoffig vakgebied?

Zeker niet! De patiënten in de Ouderenpsychiatrie hebben vaak al veel meegemaakt en brengen een rijke ervaring met zich mee, gevuld met fascinerende verhalen over vroeger en waardevolle levenslessen. Zo vertelt een collega over het werken in de Ouderenpsychiatrie: "Het grijze haar betekent niet dat hun gedachten minder kleurrijk zijn."  

Bij GGZ Drenthe Ouderenpsychiatrie behandelen we in een veilige en laagdrempelige omgeving patiënten vanaf ongeveer 60 jaar oud. Binnen de ouderenpsychiatrie behandelen we patiënten met uiteenlopende ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Denk hierbij aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressiviteit, verslaving, autisme en bijzondere dementiële ziektebeelden. Dit doen we vanuit verschillende locaties door heel Drenthe.  

Acute Opname Ouderen

Bij de Acute Opname Ouderen bieden we kortdurende behandeling aan patiënten met ernstige psychiatrische of psychosociale problemen, veelal in combinatie met somatische problematiek. Hier brengen we de crisis van de patiënt in kaart, waarbij we het terugdringen van dwang en drang centraal stellen. Onze aandacht gaat uit naar het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. 

De Acute Opname heeft een gesloten en een besloten afdeling met in totaal 29 bedden. Daarnaast bieden wij 5 dagdelen per week ECT aan als behandelmogelijkheid. Werken op de Acute Opname Ouderen is dynamisch en afwisselend. Geen dag is hier hetzelfde. Houd jij wel van wat hectiek? Dan zit je hier op de goede plek! 

Ambulante Ouderenpsychiatrie

Vanuit een duidelijke hulpvraag werken we binnen de Ambulante Ouderenpsychiatrie aan de behandeling van ouderen met psychische problemen. We bieden onze collega's de ruimte om solistisch te werken aan deze behandeling. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, soms thuis of in de kliniek.

Langdurige Psychiatrie 

Binnen Nijlandsborg in Assen en de Lotting in Beilen verzorgen en behandelen we langdurig patiënten in hun derde of vierde levensfase. Vanuit het Expertisecentrum Ouderenpsychiatrie werken we samen met gespecialiseerde professionals volgens een herstelgerichte visie, waarbij we oog hebben voor eigen regie en kwaliteit van leven. Geen moment is hetzelfde in de langdurige ouderenpsychiatrie, mede doordat we een unieke combinatie bieden tussen zorg (ADL) en het behandelen van psychische problematiek. We bundelen de krachten van beide locaties, waardoor een naadloze samenwerking plaatsvindt tussen medewerkers uit Nijlandsborg en de Lotting.  

Woonpad
Het merendeel van de patiënten verblijft langdurig in de ouderenpsychiatrie. Zij krijgen behandeling op het zogenaamde Woonpad. Hier bieden we patiënten een veilige, gestructureerde en langdurige opnameplek voor psychiatrische behandeling, begeleiding en verzorging. Op het Woonpad werken we toe naar een zo’n stabiel mogelijk psychiatrisch ziektebeeld waardoor we de patiënt in staat stellen om, zoveel als mogelijk, eigen regie te houden over zijn of haar leven. 

Herstelpad
Daarnaast is er het Herstelpad, waar patiënten met een langdurig resocialisatietraject toewerken naar terugkeer naar huis of een andere woonomgeving. De visie van het Herstelpad is dat de patiënt, zoveel als mogelijk, eigen regie heeft. 

Klik hier om onze vacatures te bekijken

Medewerkers vertellen

Jon Polak, Ouderenpsychiater

"Ik probeer altijd de patiënt te begrijpen en te achterhalen op welke andere levensgebieden er hulp nodig is."

Jon zijn hele verhaal lezen? Klik hier