Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland De Evenaar biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een andere culturele achtergrond, bij wie psychische problemen zich vermengen met transculturele en traumatische aspecten. Dit kunnen schokkende gebeurtenissen in het land van herkomst zijn, maar ook stressvolle gebeurtenissen in Nederland.

De Evenaar heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van het behandelen van psychische problemen bij mensen met een andere culturele achtergrond. Een cultureel antropoloog maakt deel uit van het behandelteam. 

Boban merkt dat de activiteiten helpen om hem af te leiden van zijn sombere gedachten

Lees hier het verhaal van Boban

Voor alle leeftijden

De Evenaar helpt mensen van buitenlandse afkomst, zoals (arbeids)migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Mensen van alle leeftijden kunnen bij de Evenaar terecht.

Voor kinderen en jongeren
De Evenaar heeft gespecialiseerde behandelingen voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Veel kinderen en jongeren kampen met de gevolgen van secundaire traumatisering (problemen in de zorg door traumatisering van de ouders), eigen trauma's en/of de gevolgen van het worstelen met het leven in twee culturen. 

Voorbeelden van klachten

 • slaapproblemen, nachtmerries, burn-out
 • concentratie- en geheugenproblemen
 • angstklachten, mensen niet meer vertrouwen
 • terugtrekgedrag, inactiviteit
 • nergens meer zin in hebben, niet kunnen genieten
 • lichamelijke klachten zoals buikpijn, spierpijn

Intake

Veel mensen worden door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. Bij De Evenaar weten we hoe we hiermee om moeten gaan. Voordat we met de behandeling starten, vindt een uitgebreide intake plaats, met extra aandacht voor de culturele en persoonlijke achtergronden van de patiënt.

Veerkracht

Veerkracht
In veel culturen wordt anders omgegaan met psychische klachten. Soms leidt een psychisch probleem tot maatschappelijke uitsluiting. Of is psychiatrie als hulpverlening onbekend, of er rust een groot taboe op. Soms is er een verschil in manier van denken over de rol van man en vrouw. Standaard behandelingen bieden dan geen passende oplossing.

In alle behandelingen bij De Evenaar speelt veerkracht (resilience) een belangrijke rol. Uitgangspunt is het SSKK-model: Stress, Steun, Kracht en Kwetsbaarheid. Werken met dit model houdt in dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de draaglast (bijvoorbeeld de (jeugd)trauma’s), maar ook aan de draagkracht en de versterking daarvan. Wat geeft mensen kracht en waar halen ze steun vandaan? Dit kan bijvoorbeeld door in de behandeling te onderzoeken hoe iemand actiever kan worden, hoe iemand anders tegen situaties aan kan leren kijken of beter met verdriet en boosheid kan leren omgaan. 

Doelen behandeling

 • Vermindering van de klachten
 • Het tot rust brengen van de stressvolle situatie
 • Inzicht krijgen in – en beter om leren gaan met de klachten en problemen
 • Indien mogelijk: verwerking van het trauma
 • Versterken van de eigen veerkracht
 • Nieuw perspectief bieden

Poliklinische behandeling

Een poliklinische behandeling is een individuele behandeling op de polikliniek, waarbij de patiënt regelmatig praat met een psychiater, psycholoog of een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Daarnaast kunnen er medicijnen worden voorgeschreven.

Omdat de problematiek vaak complex is, zijn gesprekken en medicijnen niet altijd voldoende om de klachten te verminderen. In overleg met de patiënt kan dan aanvullende therapie worden gestart. Vaak gaat het dan om een non-verbale therapie of activiteit waarbij niet het praten, maar het doen centraal staat.

Poliklinische behandelingen voor kinderen, jongeren en hun ouders
Veel kinderen en jongeren kampen met de gevolgen van secundaire traumatisering (problemen in de zorg door traumatisering van de ouders), eigen trauma’s en/of de gevolgen van het worstelen met het leven in twee culturen. De Evenaar biedt individuele en systhemische diagnostiek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en bij baby’s en peuters ouder-kinder interactie-behandeling. Bij kinderen wordt in de behandeling gebruikgemaakt van spel. 

Meer over poliklinische behandeling bij GGZ Drenthe.

Dagbehandeling

Voor wie een poliklinische behandeling te weinig intensief is, is er de mogelijkheid om te worden geïndiceerd voor dagbehandeling. Er is een oriëntatie- en diagnostiekgroep waar patiënten ongeveer twee maanden aan deelnemen om te wennen aan de dagbehandeling en om de problematiek helder te krijgen. Daarna wordt beoordeeld of de patiënt kan en wil doorstromen naar de (mannen of vrouwen)behandelgroep.

De groepen bestaan uit een gestructureerd tweedaags programma, dat gevuld is met verbale en non-verbale onderdelen die in een groep van maximaal 10 deelnemers worden aangeboden. Daarnaast zijn er individuele gespreksmomenten. Deelname aan de dagbehandeling duurt ongeveer een jaar en daarna is deelname aan de 1-daagse groep nog mogelijk of kan de patiënt verder gaan met een poliklinische behandeling.


 

Behandelingen

Cultureel interview

Een cultureel interview wordt ingezet om een beter beeld te krijgen van iemands situatie. Tijdens dit gesprek besteden we aandacht aan culturele en persoonlijke achtergronden van de patiënt. Dit omdat er in veel culturen anders wordt omgegaan met psychische klachten.

In het culturele interview brengen we de verschillen tussen het land van herkomst en Nederland goed in kaart . Het kunnen anticiperen op deze verschillen komt de relatie tussen patiënt en behandelaar ten goede. Klik hier voor meer informatie.

Cultuursensitieve (trauma)behandeling jeugd

Cultuursensitieve (trauma)behandeling jeugd is een behandeling voor kinderen of jongeren van nul tot en met achttien jaar met psychische problemen en een andere culturele achtergrond. De behandeling bestaat uit meerdere onderdelen die individueel of met familieleden worden gegeven. Klik hier voor meer informatie. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) wordt ervan uit gegaan dat gedachtes over een situatie tot gevoelens en gedrag leiden. Gedachten en gedrag kunnen een probleem in stand houden. Door anders te denken kunnen ook gevoelens en gedrag veranderen. 

In CGT is het gebruikelijk om met de eigen gedachten en gevoelens aan de slag te gaan met oefeningen, die leren om anders tegen een situatie aan te kijken. Een CGT-behandeling duurt over het algemeen kort.

Mensen uit niet-westerse culturen kunnen minder gewend zijn om naar hun eigen gedachten en gevoelens te kijken en deze belangrijk te vinden. Medewerkers van de Evenaar zijn zich bewust van deze (cultuur)verschillen en kunnen door bijvoorbeeld extra uitleg geven een aansluiten bij de belevingswereld van patiënten toch mogelijk maken om technieken uit de CGT met succes in te zetten in een behandeling. Als dat nodig is kan een tolk ingezet worden.

 Lees meer over CTG bij GGZ Drenthe of kijk op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftewel EMDR is een therapie voor mensen die last hebben en houden van een schokkende ervaring. Tijdens de behandeling gaat de patiënt onder begeleiding van de therapeut zich de schokkende ervaring weer 'voor de geest' halen. Tegelijkertijd wordt de patiënt ook weer afgeleid met bijvoorbeeld tikkende geluiden, een beweging of handklopjes. Dit zal er langzamerhand toe leiden dat de nare herinneringen in kracht en emotionele lading afnemen. Lees meer over EMDR bij GGZ Drenthe

Hartritme-coherentietraining

Hartcoherentietraining is een training in het controleren van de hartslag. Zes trainingen van 1 uur kan stress bij iemand doen verminderen en rust doen terugkeren. In de training leert een patiënt hoe de aandacht te richten is op de hartslag en hoe een regelmatige ademhaling kan zorgen voor rust. Deze techniek kan ook toegepast worden in stressvolle situaties.

Indien nodig kan een tolk ingeschakeld worden. In de training wordt rekening gehouden met specifieke behoeften en vaardigheden van patiënten die van huis uit niet gewend zijn aan het leren van dit soort vaardigheden. Er kan ook een proefsessie worden afgesproken.

Narratieve Exposure Therapie (NET)

NET is de afkorting van Narrative Exposure Therapy. NET is een individuele behandeling waarbij herinneringen aan traumatische gebeurtenissen worden opgeroepen, en waarbij die herinneringen samen met andere belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de patiënt worden geplaatst in het perspectief van het gehele leven van de patiënt. 

Voor meer informatie over NET, klik hier.

Non-verbale therapieën

Non-verbale therapieën, ook wel vaktherapieën genoemd, maken standaard deel uit van het dagbehandelingsprogramma van De Evenaar, en kunnen op indicatie toegevoegd worden aan een poliklinische behandeling. Er zijn mogelijkheden voor individuele deelname en deelname in groepen.

Non-verbale therapieën:

 • Creatieve therapie, zoals drama, beeldend en muziek. Creatieve expressie van therapeutische thema's staat hier centraal.
 • Psychomotorische therapie waarbij werken, spelen en sporten met het lichaam centraal staat.
 • Activiteitentherapie waarbij eigen invulling van vrije tijd en het ontwikkelen of weer oppakken van hobby's belangrijk is.

 Lees meer over vaktherapieën bij GGZ Drenthe.

Ervaringen van patiënten

Anna (34) is uitgeprocedeerd als asielzoeker en ten einde raad.

Lees hier het verhaal van Anna

Fattanah (14) heeft behoefte aan gesprekken om te delen wat haar bezig houdt.

Lees hier het verhaal van Fatannah

Contact

De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland
Telefoon (0593) 53 58 42
Altingerweg 1, Beilen, gebouw De Etstoel
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Locaties

De Evenaar heeft twee locaties:

Informatie over kosten en eigen risico

Wachttijden

Informatie over de wachttijden van De Evenaar vindt u bij de wachttijden van GGZ Drenthe.

Voor verwijzers

Aanmeldformulier De Evenaar

Consultatie en second opinion
Consultatiespreekuur: (0593) 53 58 42
(op dinsdag tussen 12.30 en 13.30 uur)

Consultaties kunnen gaan over vragen betreffende psychiatrisch onderzoek, cultuurspecifieke zaken, kinderen en jeugd, en therapieën. Als de diagnostiek van uw patiënt nog niet helemaal duidelijk is, dan kunt u ook een second opinion laten doen.

Tolken

De Evenaar maakt gebruik van tolken en een tolkentelefoon als dat nodig is. Deze kosten zijn niet voor rekening van de patiënt.

Onze partners

De Evenaar werkt nauw samen met drie convenantpartners:

De Evenaar maakt onderdeel uit van het International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT).

Een vraag stellen aan De Evenaar

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.