Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Korte beschrijving

Bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking met vragen over hun (geestelijke) gezondheid, terecht. 

Naast een verstandelijke beperking kan iemand vragen hebben over psychiatrische problemen, gedragsproblemen en/of lichamelijke klachten. Zoals angststoornissen, autisme of specifieke problemen bijvoorbeeld samenhangend met downsyndroom. Juist de combinatie maakt dat het soms voor de patiënt, zijn/haar familie en hulpverlening onvoldoende duidelijk is wat er aan de hand is. Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie werkt samen met de patiënt in zijn/haar leefomgeving aan een antwoord op zijn/haar vraag. Soms zijn de problemen van mensen met een verstandelijke beperking zo complex, dat verder onderzoek nodig is. Patiënten kunnen dan ook worden opgenomen.

Ook heeft de kliniek een samenwerking met het zorgkantoor waarin hulp geboden kan worden aan patiënten met een WLZ indicatie die in ernstige crisis verkeren en daardoor niet op hun eigen woonplek kunnen blijven. Dan zal er samen met patiënt en naasten gewerkt worden aan de beste oplossing. Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie is onderdeel van GGZ Drenthe.

Hoe gaat het bij Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie?

Verwijzing naar het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie gaat via de huisarts. Tijdens het eerste gesprek, de intake, wordt samen met u en uw familie/naastbetrokkenen uw hulpvraag in kaart gebracht en wordt samen met u besproken welke hulp het beste bij u past. Daarna worden afspraken gemaakt voor het vervolg. Vaak wordt een behandeltraject afgesproken. Soms volstaat een advies.

Het eerste gesprek wordt gevoerd door de beoogd behandelaar. Dat kan onder andere een psychiater, gedragsdeskundige of een Arts Verstandelijk Gehandicapten zijn. Ook is het mogelijk dat er een combinatie van hulpverleners bij het eerste gesprek betrokken is.

Aanvullende info

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie is buiten kantooruren geopend op afspraak op maandagavond tot 20.00 uur. Vraag uw behandelaar naar de mogelijkheden.

Samenwerkingspartners

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie is een initiatief van vijf instellingen: GGZ Drenthe, Vanboeijen, De Trans, de Baalderborg Groep en Cosis. Om goed de vraag van de cliënt te kunnen beantwoorden, is kennis vanuit verschillende invalshoeken nodig. Dat is precies de reden waarom deze vijf partijen samenwerken in dit centrum.

Research

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie werkt samen in de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid (VBGG). Daarin gaat het om het ontwikkelen en verspreiden van kennis om diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking met complexe problematiek te verbeteren. 

Info over kosten en eigen risico

Contact

Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie
Middenweg 19, 9404 LL Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen
T (0592) 33 41 00
F (0592) 33 47 13

Folders

Patiëntinformatie A-Z

Voor verwijzers

Als huisarts kunt u via ZorgDomein digitaal verwijzen naar GGZ Drenthe. 

Meer over aanmelden Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

Een vraag stellen aan het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren. 

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie  (0592) 33 41 00