Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Werkstress zelftest

Met deze online zelftest Werkstress kunt u in een paar minuten zien hoe het staat met uw werkstress.

Hoe werkt de test?

De zelftest kijkt achtereenvolgens naar werkdruk, werksituatie en ontspanning. U krijgt voor alle drie de onderdelen zes vragen te beantwoorden. Na afloop ziet u steeds, in welke zone u voor dát onderdeel zit: de veilige zone (groen), de middenzone (oranje) of de gevarenzone (rood).

Geen diagnose maar indicatie

Een test als deze kan geen definitief uitsluitsel geven over de mate van werkstress die u ondervindt, alléén een indicatie. Hij is gebaseerd op hedendaagse literatuur over dit onderwerp, maar is niet 'gevalideerd' en heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie.

© 1998 - 2017, GGZ Drenthe

Hoe hoog is de werkdruk?

Om mijn dagtaak af te krijgen, moet ik heel hard werken.

Ik kan mijn eigen pauzes (rustmomenten) bepalen.

Ik moet verschillende dingen tegelijk doen.

Als ik 's avonds naar huis ga, heb ik mijn werk voor die dag afgekregen.

Ik moet werkzaamheden doen waar ik niet voor ben opgeleid.

Ik word verantwoordelijk gesteld voor dingen waar ik geen invloed op heb.

Uitkomst 'werkdruk'

'Werkdruk' in de veilige zone

U lijkt weinig werkdruk te ondervinden. Ook ander factoren spelen een rol bij het ontstaan van werkstress.


De volgende vragen gaan over uw werksituatie.

Uitkomst 'werkdruk'

'Werkdruk' in de middenzone

De werkdruk die u ondervindt lijkt niet bovenmatig hoog of laag. Het is waarschijnlijk verstandig erop te letten dat hij niet onnodig zwaar wordt.

Een te hoge werkdruk kan u uitputten. Of dat ook werkelijk gebeurt, hangt ook af van andere factoren.


De volgende vragen gaan over uw werksituatie.

Uitkomst 'werkdruk'

'Werkdruk' in de gevarenzone

De werkdruk die u ondervindt, lijkt een zware belasting voor u te betekenen. U doet er goed aan deze te verminderen.

Een hoge werkdruk kan u uitputten. Of dat werkelijk gebeurt, hangt ook af van andere factoren.
De volgende vragen gaan over uw werksituatie.

Hoe is uw werksituatie?

Ik krijg opdrachten die met elkaar in tegenspraak zijn.

Ik kan gemakkelijk overleggen met collega's.

Ik heb een goede verstandhouding met mijn baas.

Naar mijn suggesties om het werk beter te laten verlopen, wordt serieus geluisterd.

Ik zie de zin van mijn werk in.

Als ik de kans had, zou ik onmiddellijk van baan veranderen.

Uitkomst 'Werksituatie'

'Werksituatie' in de veilige zone

Of men een bepaalde mate van werkdruk gemakkelijk of juist moeilijk aankan, hangt voor een groot deel af van de sfeer en de verhoudingen in de werksituatie.

In uw geval lijkt de invloed van uw werksituatie positief. Naast werkdruk en werksituatie zijn ook andere factoren van invloed op het ontstaan van werkstress.

Één daarvan is de mate waarin u zich kunt ontspannen. Daarover gaan de laatste zes vragen.

Uitkomst 'Werksituatie'

'Werksituatie' in de midden zone

Of men een bepaalde mate van werkdruk gemakkelijk of juist moeilijk aankan, hangt voor een groot deel af van de sfeer en de verhoudingen in de werksituatie.

In uw geval lijkt de invloed van uw werksituatie matig positief.
Naast werkdruk en werksituatie zijn ook andere factoren van invloed op het ontstaan van werkstress.

Één daarvan is de mate waarin u zich kunt ontspannen. Daarover gaan de laatste zes vragen.

Uitkomst 'Werksituatie'

'Werksituatie' in de gevaren zone

Of men een bepaalde mate van werkdruk gemakkelijk of juist moeilijk aankan, hangt voor een groot deel af van de sfeer en de verhoudingen in de werksituatie.

In uw geval lijkt er weinig of geen positieve invloed van uw werksituatie uit te gaan. Naast werkdruk en werksituatie zijn ook andere factoren van invloed op het ontstaan van werkstress.

Één daarvan is de mate waarin u zich kunt ontspannen. Daarover gaan de laatste zes vragen

Hoe goed kunt u zich ontspannen?

Thuis zit ik aan mijn werk te denken.

Ik leef helemaal op als ik bezig ben met sporten of met mijn hobby.

Na m'n werk heb ik genoeg energie om iets te ondernemen.

Ik slaap 's nachts prima.

Ik drink minstens twee glazen alcoholhoudende drank per dag.

Ik zie er tegenop om aan een nieuwe werkdag te beginnen.

Uitkomst 'Ontspanning'

'Ontspanning' in de veiligezone

Of de werkdruk en de werksituatie leiden tot werkstress, hangt voor een deel af van de mate waarin men zich buiten het werk kan ontspannen. Het lijkt of u zich buiten uw werk goed kunt ontspannen.
Dit was het laatste onderdeel van de zelftest.

Uitkomst 'Ontspanning'

'Ontspanning' in de middenzone

Of de werkdruk en de werksituatie leiden tot werkstress, hangt voor een deel af van de mate waarin men zich buiten het werk kan ontspannen.
Als u slechte scores heeft op twee of op alle drie de testonderdelen, kan een afspraak met uw huisarts een goed idee zijn. Uw huisarts kan u zo nodig naar GGZ Drenthe verwijzen.
Dit was het laatste onderdeel van de zelftest.

Uitkomst 'Ontspanning'

'Ontspanning' in de gevarenzone

Of de werkdruk en de werksituatie leiden tot werkstress, hangt voor een deel af van de mate waarin men zich buiten het werk kan ontspannen. Het lijkt of u zich buiten uw werk slecht kunt ontspannen.
Als u slechte scores heeft op twee of op alle drie de testonderdelen, kan een afspraak met uw huisarts een goed idee zijn. Uw huisarts kan u zo nodig naar GGZ Drenthe verwijzen.
Dit was het laatste onderdeel van de zelftest.