Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Depressie zelftest

Iedereen zit wel eens in de put; heeft wel 'een dip'. Maar dat is iets anders dan lijden aan de ziekte 'depressie'. In Nederland lijden per jaar ongeveer 500.000 mensen aan een vorm van depressie.

Hoe zit het bij u?

Daar kunt u in een paar minuten achter komen door deze interactieve zelftest. Hij geeft u geen definitief uitsluitsel, maar wel een goede aanwijzing of u aan depressie lijdt.

Hoe vaak kwam het de afgelopen twee weken voor, dat u zich somber, depressief of droevig voelde?

Op de dagen dat u zich somber, depressief of droevig voelde, hoe lang duurde dat dan?

Let op!

Deze vraag onderzoekt of u zich gedurende de afgelopen twee weken ánders voelde dan gewoonlijk. Misschien voelt u zich al langere tijd niet goed. Dan bent u daar misschien al enigszins aan gewend geraakt. In dat geval moet u het woord 'gewoonlijk' opvatten als: 'voordat u deze klachten had'.

Was u de afgelopen twee weken uw belangstelling kwijt voor dingen zoals uw werk, hobby's of activiteiten waaraan u gewoonlijk plezier beleeft?

Hoe vaak was u gedurende de afgelopen twee weken uw belangstelling voor de meeste dingen kwijt?

Op de dagen dat u uw belangstelling voor de meeste dingen kwijt was, hoe lang duurde dat dan?

Beantwoord onderstaande vragen alleen met 'ja' als de klacht gedurende de laatste twee weken (bijna) elke dag en voor het merendeel van de dag van toepassing was. Als u alle vragen heeft ingevuld, druk dan op 'Volgende'.

Let op!
Onderstaande vragen onderzoeken of u zich gedurende de afgelopen twee weken ánders voelde dan gewoonlijk. Misschien voelt u zich al veel langere tijd niet goed. Dan bent u daar misschien al enigszins aan gewend geraakt. In dat geval moet u de woorden 'doorgaans' en 'gewoonlijk' opvatten als: 'voordat u deze klachten had'.

Voelde u zich de laatste twee weken voor het merendeel van de dag vermoeider of veel minder energiek dan gewoonlijk?

Is de laatste twee weken uw lichaamsgewicht onbedoeld meer dan enkele ponden toegenomen of afgenomen?

Heeft u de laatste twee weken (bijna) elke nacht meer problemen gehad met inslapen of doorslapen dan gewoonlijk?

Heeft u de laatste twee weken voor het merendeel van de dag meer concentratieproblemen gehad dan gewoonlijk?

Heeft u zich de laatste twee weken voor het merendeel van de dag waardeloos, schuldig, slecht of zondig gevoeld?

Heeft u de laatste twee weken voor het merendeel van de dag moeten denken over de dood van uzelf of van anderen?

Bent u de laatste twee weken voor het merendeel van de dag veel rustelozer of vertraagder geweest dan gewoonlijk?

Kon u gedurende de laatste twee weken uw normale bezigheden uitvoeren als gewoonlijk?

Uitkomst

U heeft waarschijnlijk geen depressie.

Uitkomst

U lijdt vermoedelijk niet aan een depressie in de letterlijke zin. Toch kan het wel goed zijn, eens met uw huisarts over uw klachten te praten.

Uitkomst

U heeft grote kans dat u lijdt aan depressie. Er is in elk geval reden genoeg om uw huisarts te raadplegen, zeker als deze situatie de komende weken niet verbetert.