Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Flexpool CVBP

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (www.centrumvbp.nl)
Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie is een initiatief van GGZ Drenthe, Vanboeijen, De Trans, de Baalderborg Groep en Cosis. Uitvinden wat er aan de hand is en vervolgens behandeling daarvan vraagt om een aanpak op maat, waarbij kennis vanuit verschillende invalshoeken nodig is. Dat is precies de reden waarom deze vijf partijen samenwerken in dit centrum. Door de samenwerking is er een op elkaar afgestemde keten ontstaan, waarin kennisuitwisseling en verwijzingen gemakkelijker verlopen en betere voorzieningen zijn gecreëerd voor tijdelijke opvang en observatie.

In de flexpool ben je primair inzetbaar binnen de klinische afdelingen van het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. Vanuit de flexpool zijn regelmatig doorstroommogelijkheden naar vaste teams en afdelingen. Als medewerker flexpool kun je Intensief kennismaken met verschillende afdelingen binnen het CVBP. We bieden jou een goede werkomgeving met begeleiding en coaching.
De flexpool is een kweekvijver voor talent zowel voor jongere beginnende beroepsbeoefenaren als ook voor medewerkers met ervaring. Door te werken in de flexpool krijg je zicht op werken op een afdeling met een doelgroep en team die bij jou passen. In de flexpool kun je je snel ontwikkelen tot een professioneel hulpverlener.

Wat ga je doen?

Vaak zijn problemen van mensen met een verstandelijke beperking zo complex, dat ambulant of poliklinisch onderzoek of behandeling geen antwoord kan geven op de gestelde vragen. Cliënten kunnen dan voor een bepaalde periode worden opgenomen binnen de kliniek.
Dat is nodig om een volledig beeld te krijgen van zijn of haar gedrag in verschillende situaties. Binnen de kliniek vindt zowel diagnostiek en behandeling als ook crisisopvang / time-out plaats, voor volwassenen clienten met een verstandelijke beperking en een psychiatrisch toestandsbeeld.
Afhankelijk van je opleidingsachtergrond werk je, volgens je functieomschrijving, samen met de cliënt en je collega’s in een multidisciplinair team aan de gestelde doelen in het behandelplan.

De aanstelling is voor 21-32 uur per week en in eerste instantie voor een jaar, met kans op verlenging danwel omzetting naar onbepaalde tijd.

Wat verwachten we van jou?

Je hebt:
 • Affiniteit met het begeleiden van volwassenen van alle niveau’s van verstandelijke beperking en psychiatrische (en bijkomende) problematiek;
 • Een goed relativeringsvermogen;
 • Kennis van psychiatrie en van verstandelijke beperkingen, en hebt een duidelijke visie op verpleegkunde in relatie tot de doelgroep;
 • Affiniteit met de hulpverlening voor deze kwetsbare doelgroep;
 • Aantoonbare goede communicatieve vaardigheden;
 • Kennis van of wilt je verdiepen in ontwikkelingen binnen het zorgdomein en je kunt hier ook naar handelen;
 • Ervaring in zowel het werken met groepen als met individuen en je kunt methodisch werken;
 • De kwaliteiten om op een projectmatige manier te werken en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de zorg op het CVBP en daarin een motiverende en enthousiasmerende rol te pakken.
Je bent:
 • Een verpleegkundige op MBO/HBO niveau en BIG geregistreerd;
 • Bevlogen, kritisch, enthousiast en flexibel;
 • In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • In staat om in contacten met patiënten professionele distantie te houden en conflicten te beheersen;
 • In staat om de verslaglegging goed en punctueel uit te voeren.

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen Flexpool CVBP. Salariëring volgens CAO indeling afhankelijk van opleiding in FWG 45 of FWG 50. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen, dat je gevaccineerd moet worden tegen Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie. Het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingprocedure GGZ Drenthe.

Enthousiast?
Solliciteren kan via onderstaande button tot 24 januari a.s..

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tjitze Kunnen, teammanager CVBP, T 06-15589826.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar Tjitze Kunnen, teammanager CVBP, telefoonnummer 06-15589826

Je kunt reageren tot 24 januari 2019