Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Duurzaam Verblijf te Beilen

Duurzaam Verblijf is een samenwerkingsverband van GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en ketenpartner voor de Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Groningen in de zorg, opvang en behandeling van patiënten met ernstige en complexe dubbele – of triple diagnose problematiek. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de veiligheidshuizen in Rotterdam en Groningen en de GGD in Amsterdam.

Op het gebied van onderzoek is er een intensieve samenwerking met de afdeling Klinische Psychologie van de RUG. Het onderzoek van Duurzaam Verblijf maakt deel uit van de onderzoekslijn psychotische stoornissen van GGZ Drenthe. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bij de (in totaal 160) patiënten, die binnen Duurzaam Verblijf opgenomen zijn, is sprake van een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek (EPA) en verslaving al dan niet combinatie met een verstandelijke beperking (LVB).
Patiënten komen in aanmerking voor Duurzaam Verblijf als blijkt, dat langdurige intensieve behandeling en begeleiding (klinisch en ambulant) door reguliere GGZ instellingen en instellingen voor verslavingszorg in de eigen regio onvoldoende effect en resultaat hebben gehad en er sprake is van teloorgang, overlast en/of gevaar.
Patiënten worden binnen Duurzaam Verblijf middels een Rechtelijke Machtiging opgenomen.

Duurzaam Verblijf biedt mogelijkheden voor observatie en diagnostiek van complexe dubbele of triple diagnose problematiek. Daarnaast wordt een (herstelgerichte) behandeling geboden.

Duurzaam Verblijf heeft vier locaties. De Heuve is de opnamekliniek in Beilen met 30 bedden voor opname, observatie, diagnostiek en crisisinterventie. Vervolgbehandeling vindt plaats in Beilen op een unieke locatie aan de Klateringerweg waar alle patiënten in een eigen appartement verblijven.
Afdeling de Gunne is een kleine afdeling, waar de behandeling zich richt op resocialisatie. Duurzaam Verblijf Assen heeft 30 bedden voor patiënten met een licht verstandelijke beperking.

Duurzaam Verblijf zoekt een GZ psycholoog met affiniteit voor onderzoek. Het betreft een gecombineerde functie met een klinisch deel en een onderzoeksdeel. Het klinische deel wordt ingevuld op afdeling de Heuve te Beilen.

Wat ga je doen?

Ben jij GZ Psycholoog, heb je affiniteit met complexe problematiek en affiniteit met onderzoek? Dan hebben wij een interessante vacature binnen Duurzaam Verblijf!

Als GZ psycholoog ben je voor het klinisch deel regiebehandelaar voor patiënten en werk je vanuit het principe van duaal leiderschap samen met een teammanager. Je hebt een belangrijke coördinerende en uitvoerende rol in de hulpvraagverduidelijking, diagnostiek en behandeling. Samen met het clustermangement werk je de behandelvisie verder uit ten aanzien van de complexe problematiek van de patiënten op de Heuve. Jij neemt hierin een belangrijke rol en ziet dit als uitdaging. Herstel, cognitieve gedragstherapie en principes uit de verslavingszorg zijn hierin belangrijke componenten.
Je bewaart het overzicht over de zorgteams, bewaakt hun functioneren en stuurt bij waar dat noodzakelijk is. Je weet wat het verlenen van intensieve zorg en begeleiding vraagt van medewerkers. Je geeft werkbegeleiding, intervisie en supervisie aan GZ psychologen in opleiding.

Je doet onderzoek naar de effecten van de behandeling van Duurzaam Verblijf. Je draagt zorg voor de publicatie van reeds verzamelde data uit de beloopstudie en je werkt aan een subsidie-aanvraag voor vervolgonderzoek.

De aanstelling is voor 32-36 uur per week en voor onbepaalde tijd.

Wat verwachten we van jou?

Je hebt:
  • een afgeronde opleiding tot GZ psycholoog en bent BIG geregistreerd;
  • affiniteit met de doelgroep;
  • ervaring met psychodiagnostiek;
  • affiniteit met herstel, cognitieve gedragstherapie en verslavingsproblematiek;
  • affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.


Je bent:
  • enthousiast en ontwikkelingsgericht waarbij samenwerken een vanzelfsprekendheid is.

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen Duurzaam Verblijf te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65, salaris 5126,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen, dat je gevaccineerd moet worden tegen Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie. Het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingprocedure GGZ Drenthe.

Enthousiast?
Solliciteren kan via onderstaande button.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Latumalea, manager Bedrijfsvoering Duurzaam Verblijf , T 06-57544914 of Frank Woonings, manager Behandelzaken, T 06-46644549.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar Jacqueline Latumalea, manager bedrijfsvoering Duurzaam Verblijf, telefoonnummer 06-57544914

Je kunt reageren tot 1 maart 2019