Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Ben jij een bevlogen GZ-Psycholoog die ook bij complexe problemen blijft geloven in de kracht van kinderen, ouders en systemen? Die denkt in mogelijkheden en zoekt naar ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact voor de functie van GZ psycholoog. Onze missie: Wij zien kinderen en hun ouders De Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe richt zich op gezinnen met complexe problematiek, waarbij er ernstige zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van het kind. Bij een groot deel van de aangemelde kinderen is sprake van een (dreigende) uithuisplaatsing. Ons gefaseerde hoogspecialistische zorgprogramma richt zich op het hele gezin en de omgeving waarbinnen zij functioneert. Duidelijkheid, stabiliteit en veiligheid omtrent het opgroeiperspectief van het kind staan hierbij centraal. Dit gaat bij ons hand in hand met ouders de optimale kans bieden te leren in hun ouderschap. Van begin tot eind wordt het gezin begeleid door een multi disciplinair team (psychiater, klinisch psycholoog/gz-psycholoog, systeemtherapeut, ambulante gezinshulpverlener, gezinstrainer), waarbij iedere discipline zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden heeft. Ons zorgaanbod is onderscheidend. Wij bewegen ons op de grens tussen jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdhulp en (forensische) psychiatrie en hebben een bovenregionale en deels landelijke functie. Wij willen van elk gezin leren. Dit doen we door het gezin, maar ook onszelf voortdurend nieuwsgierig te bevragen. Daarnaast participeert de Gezinspsychiatrie in diverse wetenschappelijke onderzoeken. Over ons zorgprogramma: De aangemelde gezinnen doorlopen een gefaseerd zorgprogramma, opgebouwd uit intake, ambulante contacten, huisbezoeken, samenwerkingsopname (2 weken) en zo nodig een klinische opname (16 weken) gevolgd door een ambulant nazorgtraject, zodat de continuïteit van zorg is geborgd. De verwijzer (merendeels kinderrechters, gezinsvoogden en/of Raden voor Kinderbescherming) blijft gedurende het gehele zorgtraject nauw betrokken. Ons zorgprogramma sluit aan op de NJI ‘Richtlijn uithuisplaatsing’ en ondersteunt een zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind. Lees ook: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28471500/

Wat verwachten we van jou?

Je bent (BIG-)geregistreerd, je werkt graag met families en wilt jouw expertise hiervoor inzetten. Daarnaast beschik je over een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent open, vriendelijk en respectvol naar cliënten, familieleden en verwijzers. In een behandeling geef je ruimte aan de context van je cliënten. Verder ben je enthousiast, beschik je over relativeringsvermogen en weet je van aanpakken. Je bent gewend om multi-disciplinair samen te werken en je past goed in het team van hardwerkende professionals. Zowel aan onze cliënten, als aan familie en verwijzers kun je goed uitleggen waar de Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe voor staat. Hierbij ben je voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om de Gezinspsychiatrie verder te ontwikkelen. Je staat open voor veranderingen en ideeën van anderen. In de samenwerking benut je alle mogelijke kansen daartoe, zowel intern als extern bouw je continue aan je (kennis) netwerk. Tot slot ben je administratief vaardig en gedisciplineerd om benodigde rapportages en registraties tijdig en correct te maken.

Wat ga je doen?

Als regiebehandelaar heb je een regiefunctie ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van onze cliënten, veelal in meer dan complexe psychiatrische- en gezinsproblematiek. Daarnaast betreffen jouw werkzaamheden het brede scala van onderzoek, diagnostiek en behandeling. Je werkt op een actieve en stimulerende wijze samen in multidisciplinaire werkvormen. Verder versterk je het professionele gehalte van de medewerkers, onder andere door het bespreken van de kwaliteit van de behandeling tijdens multidisciplinaire overlegvormen, de verdere ontwikkeling van diagnostiek, intervisie en supervisie en gerichte training en/of bijscholing. Tenslotte lever je een bijdrage aan onderzoek binnen de Gezinspsychiatrie en/of hebt ideeën voor nieuw onderzoek. De aanstelling is voor 24-32 uur per week en voor onbepaalde tijd.

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Gezinspsychiatrie te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5046,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen, dat je gevaccineerd moet worden tegen Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie. Het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingprocedure GGZ Drenthe. Je kunt reageren tot 22-2-2018. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater/ manager behandelbeleid, T 0610124875 (via tel. A.Nijk). Indien de sollicitatiebutton niet goed werkt, mail dan je brief en cv naar: mobiliteit@ggzdrenthe.nl.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater/ manager behandelbeleid, telefoonnummer T0610124875 (A.Nijk)

Je kunt reageren tot 22 februari 2018