Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Forensische psychiatrie, Beschermd wonen te Assen

De Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA)
Wij bieden een delict preventieve behandeling en een resocialisatiebehandeling aan 22 patienten met een forensisch psychiatrische achtergrond. Tijdens de behandeling wordt de relatie gebruikt om gedrag te beveiligen. Dit krijgt vorm in een open leef- en werkklimaat en is gericht op groei, contact, ondersteuning en het voorkomen van repressie en dwangtoepassingen.
De kwaliteit van zorg wordt geleverd op Top GGZ niveau waarbij de toegepaste interventies en behandelmethodieken best practice en evidence based zijn vormgegeven. In de behandeling worden delictrisicofactoren behandeld en is expliciet aandacht voor het herstel van het functioneren op het gebied van wonen, werken, recreëeren, sociale contacten en financieën.

Het Forensisch Beschermd Wonen (FBW)
Het FBW is een open setting die plek biedt aan 32 patienten die in de meeste gevallen een delictpreventieve behandeling achter de rug hebben en/of waarbij het delictrisicomanagement in een open setting geboden kan worden. Enkele patienten ontvangen nog een delictpreventieve (onderhouds)behandeling op onze forensische polikliniek (AFPN). Patiënten stromen over het algemeen na enige tijd op de FBW te hebben verbleven door naar een eigen woning of een andere beschermde of begeleide woonvorm.

Wat ga je doen?

We zoeken een enthousiaste teamplayer, die in staat is om creatieve wijze met een uitdagende forensische doelgroep te werken. We zoeken een verbinder. De verpleegkundig specialist ggz die we zoeken is goed in staat om op verschillende niveaus te redeneren en te oordelen over complexe situaties. Ontwikkeling van je patiënt enerzijds en maatschappelijke opinie anderzijds, staan soms op gespannen voet. Risicoinschatting en behandeling wisselen elkaar voortdurend af en je hebt een centrale rol in het benutten van de ruimte die zich hier tussen bevindt.
Je neemt deel aan de 7x24 uurs crisisdienst binnen en buiten kantooruren.

In deze uitdagende baan als verpleegkundig specialist ggz staan de volgende drie rollen centraal:
  • Regiebehandelaarschap
  • Innovator / onderzoeker
  • Coach


Regiebehandelaarschap
Je maakt deel uit van een groot en ervaren multidisciplinair team bestaande uit sociotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, een psychiater, systeemtherapie en onderwijs- en trajectbegeleider. Je werkt nauw samen met de teammanager en twee behandelcoördinatoren. In deze samenwerking wordt van je verwacht dat je in goede afstemming met het gehele team inhoud geeft aan het regiebehandelaarschap en alle taken die daarmee samenhangen.

Innovator / onderzoeker
Ten opzichte van de multidisciplinaire teams draag je bij aan vernieuwing en verbetering van de zorg en heb je een belangrijke rol in het terugdringen van dwang en drang. Je hebt een centrale rol in het verbeteren, ontwikkelen, implementeren van (forensische) standaarden, innovaties en processen. De teams van zowel de FPA als de FBW zijn in ontwikkeling en je hebt veel ruimte om hierin een belangrijke bijdrage te leveren en een voortrekkersrol te vervullen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Coach
We zoeken een teamplayer met coachende vaardigheden waarvan verwacht mag worden dat hij of zij het vermogen heeft tot het creëren van draagvlak in een team met veel diversiteit. Tenslotte heb je een pro-actieve instelling en je kunt gestructureerd werken en plannen.

De aanstelling is voor 28-36 uur per week en voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Wat verwachten we van jou?

Je beschikt over de opleiding Master Advanced Nurse Practitioner, bent verpleegkundig specialist ggz en bent ingeschreven in het specialistenregister (registratie art. 14 Wet BIG). Daarnaast heb je werkervaring in verschillende werkvelden binnen de (forensische) psychiatrische zorg en/of justitiële inrichtingen.
Relevante kennis van de doelgroep is een pré. Tenslotte beschik je over enige kennis van rehabilitatie, supportieve milieutherapie en groepsdynamische processen.

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen Forensisch Beschermd wonen te Assen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5280,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Enthousiast?
Solliciteer dan via onderstaande button.Of mail dan je brief en cv naar: werving@ggzdrenthe.nl onder vermelding van vacaturenummer v18.0256.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar Ronald Heukels, Manager Bedrijfsvoering GGZ Drenthe Forensische Zorg, telefoonnummer 0592-334641

Je kunt reageren tot 1 juni 2020