Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Gezinspsychiatrie te Beilen

Onze missie:

Wij zien kinderen en hun ouders

De Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe richt zich op gezinnen met complexe problematiek, waarbij er ernstige zorgen zijn over het ouderschap en de veiligheid van het kind. Bij een groot deel van de aangemelde kinderen is sprake van een (dreigende) uithuisplaatsing.
Ons gefaseerde hoogspecialistische zorgprogramma richt zich op het hele gezin en de omgeving waarbinnen zij functioneert. Duidelijkheid, stabiliteit en veiligheid omtrent het opgroeiperspectief van het kind staan hierbij centraal. Dit gaat bij ons hand in hand met ouders de optimale kans bieden te leren in hun ouderschap.
Van begin tot eind wordt het gezin begeleid door een team (psychiater, klinisch psycholoog/gz-psycholoog, systeemtherapeut, ambulante gezinshulpverlener, gezinstrainer), waarbij iedere discipline zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden heeft.
Ons zorgaanbod is onderscheidend. Wij bewegen ons op de grens tussen jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdhulp en (forensische) psychiatrie en hebben een bovenregionale en deels landelijke functie.
Wij willen van elk gezin leren. Dit doen we door het gezin, maar ook onszelf voortdurend nieuwsgierig te bevragen. Daarnaast participeert de Gezinspsychiatrie in diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Over ons zorgprogramma:
De aangemelde gezinnen doorlopen een gefaseerd zorgprogramma, opgebouwd uit intake, ambulante contacten, huisbezoeken, samenwerkingsopname (2 weken) en zo nodig een klinische opname (16 weken) gevolgd door een ambulant nazorgtraject, zodat de continuïteit van zorg is geborgd. De verwijzer (merendeels kinderrechters, gezinsvoogden en/of Raden voor Kinderbescherming) blijft gedurende het gehele zorgtraject nauw betrokken. Ons zorgprogramma sluit aan op de NJI ‘Richtlijn uithuisplaatsing’ en ondersteunt een zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind. Lees ook: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28471500/

Wat ga je doen?

Als psychiater heb je een regiefunctie ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van onze cliënten, veelal in meer dan complexe psychiatrische- en gezinsproblematiek.
Je werkzaamheden betreffen het brede scala van onderzoek, diagnostiek en behandeling. Je voert voorkomende medische behandelingen uit en schrijft medicatie voor.
Je werkt op een actieve en stimulerende wijze samen in multidisciplinaire werkvormen.
Je versterkt het professionele gehalte van de medewerkers, onder andere door het bespreken van de kwaliteit van de behandeling tijdens multidisciplinaire overlegvormen, de verdere ontwikkeling van diagnostiek, intervisie en supervisie en gerichte training en/of bijscholing. Je levert een bijdrage aan onderzoek binnen de Gezinspsychiatrie en/of hebt ideeën voor nieuw onderzoek. Je neemt als achterwacht deel aan de bereikbaarheidsdiensten.

Wat verwachten we van jou?

Je bent (BIG-)geregistreerd psychiater, je werkt graag met families en wilt jouw expertise vanuit de volwassen psychiatrie hiervoor inzetten.
Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent open, vriendelijk en respectvol naar cliënten, familieleden en verwijzers. In een behandeling geef je ruimte aan de context van je cliënten.

Je bent enthousiast, beschikt over relativeringsvermogen en weet van aanpakken. Je bent gewend disciplinair samen te werken en je past goed in het team van hardwerkende professionals. Zowel aan onze cliënten, als aan familie en verwijzers kun je goed uitleggen waar de Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe voor staat. Hierbij ben je voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om de Gezinspsychiatrie verder te ontwikkelen.

Je staat open voor veranderingen en ideeën van anderen. In de samenwerking benut je alle mogelijke kansen daartoe, zowel intern als extern bouw je continue aan je (kennis) netwerk. Tot slot ben je administratief vaardig en gedisciplineerd om benodigde rapportages en registraties tijdig en correct te maken.

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Gezinspsychiatrie te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ, schaal med. specialisten / salaris max. 9023,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
De aanstelling is voor 16 tot 20 uur per week en voor onbepaalde tijd.

Enthousiast?
Je kunt reageren via onderstaande sollicitatiebutton of je brief en cv mailen naar mobiliteit@ggzdrenthe.nl o.v.v. het vacaturenummer V19.0279.
Voor meer informatie of een orienterend gesprek kun je ook contact opnemen met: Johand Hilhorst, teammanager T06 46740236.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater/ manager behandelbeleid, telefoonnummer 06-83648378

Je kunt reageren tot 1 april 2020