Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van GGZ Drenthe van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

GGZ Drenthe houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres invult om u aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Verspreiding van persoonsgegevens

GGZ Drenthe zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

GGZ Drenthe draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Wijzigingen

GGZ Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van GGZ Drenthe.