Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe als opleidingsinstituut 

GGZ Drenthe is behalve hulpverleningsinstituut ook opleidingsinstituut. Wij verzorgen onder andere de opleidingen tot psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundige. 

Geestelijke gezondheidszorg is een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Nieuwe visies en methoden worden ontwikkeld, uitgeprobeerd en bijgesteld. Opleidingen voor zorgberoepen zijn bij uitstek plaatsen waar wordt stilgestaan bij zorgvernieuwing.

Binnen GGZ Drenthe zien we leren als een doorlopend proces. Ook na afronding van de opleiding leren onze medewerkers verder. Dat is goed voor iemands eigen werkplezier én voor de zorg die wij verlenen aan cliënten. We maken daarbij veel gebruik van interne deskundigheid. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie, refereeravonden, thematische lezingen en ervaringsdeskundigen. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van cursussen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Onderzoeken bij GGZ Drenthe 

GGZ Drenthe vindt het doen van (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk. In al onze onderzoeken staat centraal hoe we cliënten het beste kunnen helpen. Door verbeterde behandelingsmethoden en nieuwe medicatie kunnen we de effectiviteit van behandelingen vergroten. Daarom krijgen behandelaren bij ons de ruimte voor innovatie. Binnen onze opleidingen is deelname aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten geïntegreerd in het opleidingstraject. 

De Forensisch Psychiatrische Kliniek en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe dragen het TOPGGz keurmerk, dat staat voor wetenschappelijk onderzoek in combinatie met hoog gespecialiseerde zorg. GGZ Drenthe werkt bij onderzoeken samen met andere instellingen, waaronder het Rob Giel Onderzoekscentrum, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. 

Werken bij GGZ DrentheResearch GGZ Drenthe