Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Stichting GGZ Drenthe heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Stichting GGZ Drenthe

KvK-nummer: 41186586
RSIN nummer: 004725967
GGZ Drenthe maakt deel uit van Stichting Espria

Bestuur en Toezicht

De Raad van Bestuur van Stichting Espria is belast met het besturen van Stichting GGZ Drenthe, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
Lees meer over:

Bestuur en toezicht Stichting GGZ DrentheStatutaire doelstelling Stichting GGZ Drenthe

Beloningsbeleid

Voor informatie over de bezoldiging van onze bestuurders verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening Stichting Espria.

Verslag van activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het jaardocument GGZ Drenthe en het jaarverslag Stichting Espria.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording van Stichting GGZ Drenthe verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening Stichting Espria.

Standaardformulier publicatieplicht