Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Van ontembaar verlangen tot delictgedrag

maandag 30 september 2019

Koffie, gamen, seks. Verlangens kunnen ons hoofd danig op hol brengen. Meestal zorgen ze niet voor problemen. Maar soms is er meer aan de hand. En krijgen verlangens een ontembaar karakter. Bij verschillende patiënten die in de Forensisch Psychiatrische Kliniek worden behandeld, namen verlangens de overhand. Hun verslavingen speelden een grote rol in het delict dat zij pleegden, waardoor zij in aanraking kwamen met Justitie. Hoe voorkom je herhaling bij een patiëntengroep met meerdere delicten, diverse psychiatrische aandoeningen en meerdere verslavingen? Daarover gaat het symposium “Gevangen in ontembaar verlangen” op 3 en 4 oktober in Assen.

‘We hebben allemaal verlangens naar iets wat ons een ontspannen of juist een opgewonden gevoel geeft. Een verlangen naar seksualiteit, een kop koffie of een glas wijn is op zichzelf een gezond verlangen’, zegt klinisch psycholoog Karel ’t Lam van GGZ Drenthe. ‘Maar soms loopt het uit de hand en ontaard een verlangen in een verslaving, of zelfs in strafbaar gedrag. Veel delicten worden gepleegd onder invloed van middelen, vanwege hun ontremmende of juist prikkelende werking. Bovendien vindt middelengebruik dikwijls plaats binnen een crimineel milieu.’ In de kliniek ziet ‘t Lam patiënten bij wie het mis ging als gevolg van uiteenlopende verslavingen (denk aan alcohol en drugs, seks, gamen of gokken), vanwege uiteenlopende psychiatrische aandoeningen én uitmondend in diverse soorten delicten. Een ingewikkeld samenspel van factoren waarbij het als behandelaar de kunst is door de bomen het bos te blijven zien. Op het symposium spreekt hij over de geïntegreerde behandeling van complexe patiënten met verslavingsproblemen in de forensische psychiatrie.

Vergrootglas
De kliniek is een soort mini-samenleving, vertelt ’t Lam. ‘Een plek waar frustraties over het corveerooster en hoe patiënten daarmee omgaan onder het vergrootglas liggen en worden besproken, omdat het vaak iets zegt over hoe zij in de maatschappij met hun frustraties en spanningen omgaan. Door met alledaagse problemen te worden geconfronteerd, leren zij andere manieren om daarmee om te gaan. Belangrijk is dat zij door motiverende gesprekken ontdekken welke voor- of nadelen de verslaving heeft gehad. En dat hun oplossingen, schijnoplossingen en korte termijn oplossingen waren. Mensen veranderen eerder als er voldoende motivatie bestaat om te veranderen. Motiveren van patiënten blijkt een continu proces. Gesprekken met medepatiënten kunnen daaraan bijdragen. Een periode waarin patiënten clean zijn, is noodzakelijk om aan achterliggende problemen te kunnen werken. Zoals psychiatrische aandoeningen, traumatische herinneringen of persoonlijkheidsproblemen. Belangrijk is te werken vanuit de visie dat voor veel van onze patiënten hun verslaving een ziekte is, waar sommigen van herstellen en velen met vallen en opstaan mee om leren gaan.’

Symposium
Welke mechanismen liggen ten grondslag aan verschillende typen verslavingsgedrag en wat impliceert dat voor de behandeling? Is de ggz voldoende toegerust op de behandeling van verslaving? En: hoe worden zowel gezonde als risicovolle verlangens besproken? Kijk op de webpagina over "Gevangen in ontembaar verlangen".

Meld je aan voor NOOP 2019 op 9 oktober te Assen.

Werk je in de ouderenpsychiatrie in het Noorden? Dan mag je de jaarlijkse NOOP-dag op 9 oktober 2019 zéker niet missen. Het thema is “Family matters!” Alle ins en outs over familie in de ggz-behandeling en werken met familie als systeem komen aan bod. Meld je snel aan!

Tevredenheidsonderzoek op digitale zuil

Bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie kunnen patiënten sinds kort gemakkelijk hun mening geven op een digitale zuil die in de centrale hal staat.