Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Twee afdelingen GGZ Drenthe TOPGGz-gecertificeerd!

dinsdag 2 oktober 2018

Het keurmerk TOPGGz voor de Forensisch Psychiatrische Kliniek en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe is opnieuw toegekend! Nieuw is dat nu ook de FACT teams behorende bij het Psychosecircuit in Assen TOPGGz-gecertificeerd zijn. GGZ Drenthe is trots het TOPGGz-keurmerk te mogen voeren. Het keurmerk toont aan dat we met hoogspecialistische zorg, onderzoek en innovatie onze patiënten de best mogelijke behandeling bieden en een kans op volwaardige deelname aan de maatschappij.

Het TOPGGz-keurmerk wordt toegekend aan topklinische ggz-afdelingen die zich toeleggen op diagnose en behandeling van ernstige, complexe en zeldzame psychiatrische stoornissen. Het Psychosecircuit is sinds 2010 TOPGGz-gecertificeerd en de FPK sinds 2014. De drie FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) teams in Assen mogen de komende vier jaar ook het TOPGGz keurmerk voeren.

Strenge eisen
Om voor het keurmerk TOPGGz in aanmerking te komen moet een afdeling voldoen aan strenge criteria. Er worden eisen gesteld op het gebied van topklinische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onder-zoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Het keurmerk heeft tot doel hoogspecialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te faciliteren. Onderzoek
De Forensisch Psychiatrische Kliniek heeft een eigen onderzoeksafdeling. Hierin zijn vier onderzoekslijnen belangrijk: behandeleffectiviteit, de psychopathologie en behandeling van brandstichters, agressieonderzoek en de effecten van slaap-waak op patiënten met een psychiatrische stoornis. Binnen deze onderzoekslijnen zijn verschillende onderzoeksprojecten in uitvoering en voltooid. Het Psychosecircuit beschikt eveneens over eigen onderzoeksafdeling. Onderzoek bij het Psychosecircuit vindt plaats rondom innovatieve behandelmethodes gericht op onder andere sociale cognitie, medicatie, herstel en stigma.

Forensisch Psychiatrische Kliniek
In de kliniek verblijven patiënten met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Een groot deel van de patiënten in de kliniek heeft een strafbaar feit gepleegd en wordt vaak gedwongen opgenomen op basis van een strafrechtelijke titel of een civielrechtelijke maatregel. De kliniek biedt een intensieve delictpreven-tieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving. Doel van de behandeling is het voorkomen van recidive (herhaling) van delicten. Resultaten van de behandeling worden meetbaar gemaakt en benut om de behandeling bij te stellen.

Psychosecircuit
Het Psychosecircuit is een gespecialiseerde afdeling, waar mensen met complexe psychotische klachten behandeld worden. Dit varieert van behandeling bij eerste psychose of verhoogd risico daarop tot opname in de kliniek. Herstel en stabilisering staan in de behandeling centraal, waarbij per patiënt zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht wat daarvoor nodig is. De nieuw gecertificeerde FACT teams richten zich op hulp aan huis voor mensen met langdurige ernstige psychiatrische problemen. Tijdens de behandeling gaat het over het verminderen van psychische klachten, het verbeteren van de lichamelijke gezondheid en het verminderen van beperkingen op andere levensgebieden zoals werk, financiën en sociale contacten. Binnen het Psychosecircuit worden naasten zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Doel is dat mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. 

Samenwerking ouderenzorg Assen

Twaalf partijen, waaronder GGZ Drenthe, gaan met elkaar samenwerken om de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen te verbeteren. "Samen Zorg Assen" heet het initiatief. Woensdag 26 september is de aftrap.

Optimaal Leven teams starten

Maandag 17 september gaan drie Optimaal Leven teams in Drenthe van start. Ze richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische problemen. Het is een samenwerking tussen GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Cosis.