Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Op de bres voor familie en naasten

donderdag 7 november 2019

De zorg voor iemand met psychische problemen kan zwaar zijn. Toch denken veel familieleden en naastbetrokkenen van patiënten niet in de eerste plaats aan zichzelf. Naasten hebben vaak zoveel medelijden met de patiënt dat ze zichzelf wegcijferen. En daarmee gaat veel toegevoegde waarde bij een behandeling verloren. Want wie kent de patiënt nu beter dan de mensen in zijn naaste omgeving? Aad de Wilde en Jeanette Horlings van de Naastbetrokkenenraad pleiten voor meer aandacht voor familie en naasten in de behandeling. Zij zoeken daarom nieuwe vrijwilligers die willen meepraten over de zorg en dienstverlening van GGZ Drenthe. 

‘Familieleden zien het meestal aankomen als het niet goed met iemand gaat. Als je naasten daarom direct bij de behandeling betrekt, kunnen zij met die kennis bijdragen aan iemands herstel. Gebruikmaken van hun kennis betekent ook, oog hebben voor de kwetsbaarheid van naasten. De zorg voor iemand met psychische problemen kost veel energie. Het heeft invloed op hun stemming, hun dagelijks functioneren én hun werk. Dat alleen al te erkennen, maakt dat naasten zich gesteund voelen.’

Systeem
Als vrijwilligers van de Naastbetrokkenenraad praten Aad en Jeanette onder meer met hulpverleners. ‘We verbreden hun blikveld naar het hele systeem rondom de patiënt. Gezinsleden, familie, maar ook vrienden en buren, het sociale mileu waar iemand uit komt. Kleine dingen, zoals het mee spreken van een dialect, kunnen ervoor zorgen dat hulpverleners makkelijker aansluiting vinden bij familieleden en naastbetrokkenen.’ Het werk van de Naastbetrokkenenraad is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden: mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk gewoon blijven meedoen in de maatschappij en worden veelal op de poli of thuis behandeld.

Wachttijd
Wachttijden staan hoog op de agenda van de Naastbetrokkenenraad. ‘Iemand heeft vaak al langere tijd problemen voordat hij of zij überhaupt hulp zoekt. Daar komt de wachttijd dan nog bij. Gebruik die voor het in kaart brengen van de sociale omgeving van de patiënt. En om eventuele praktische problemen aan te pakken, zoals met geld of huisvesting. Als dat soort zaken op orde zijn, kan dat de behandelduur uiteindelijk verkorten.’ De ggz doet dat niet alleen en daarom hebben Aad en Jeanette namens de Naastbetrokkenenraad ook overleg met bijvoorbeeld gemeenten of ketenpartners.

Invloed
De Naastbetrokkenenraad is aanjager van tal van andere projecten die binnen GGZ Drenthe voor voortdurende aandacht voor familieleden en naasten van patiënten zorgen. ‘We hebben echt invloed, dat maakt ons werk zo leuk’, zeggen Aad en Jeanette. ‘De directie is onze gesprekspartner en we nemen deel aan beleidsochtenden met het management.’

De Naastbetrokkenenraad zoekt versterking!
Lees op de pagina van de Naastbetrokkenenraad wat deze vrijwilligersfunctie inhoudt. Twijfelt u of de Naastbetrokkenenraad iets voor u is? Wees welkom! U mag gerust eens een paar keer vrijblijvend meedoen.

“We bemerkten al snel dat het stigma ook in onszelf zat”

Toen de man van gezinspsychiater Cecil Prins-Aardema wegens psychische problemen opgenomen moest worden in een psychiatrisch ziekenhuis, wilden ze open hierover zijn tegenover hun kinderen. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig...

Onderzoek over zelfdoding

GGZ Drenthe zoekt deelnemers aan een onderzoek naar de samenwerking tussen hulpverleners en patiënten, familie en naasten die te maken hebben gehad met zelfdoding.