Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Nieuwe landelijke zorglijn politie voor PTSS klachten

maandag 2 december 2019

Politiemensen met PTSS klachten kunnen nu terecht voor snelle intake en behandeling bij het Traumacentrum GGZ Drenthe. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe landelijke samenwerking tussen de politie en een aantal topzorginstellingen op het gebied van trauma. Daardoor zijn er voor politiemensen nog betere voorzieningen dichter bij huis bij vermoeden van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het Traumacentrum GGZ Drenthe maakt deel uit van een intensieve samenwerking met ARQ Diagnostisch Centrum, ARQ IVP en ARQ Centrum’45 (allen onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum), het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (onderdeel van Reinier van Arkel) en Balans & Impuls en met de politie. Samen richten zij nu de zorglijn PTSS politie in. 

Alle betrokken instellingen hebben veel kennis in huis over de procedures en de context van de werkzaamheden van de politie en bieden samen nu brede geografische spreiding voor diagnostiek en zorgverlening aan politiemensen met een vermoeden van PTSS. 

De zorglijn PTSS politie heeft snelle intake- en behandeltermijnen vastgelegd en afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg. Bovendien sluit de opzet van de zorglijn goed aan bij de procedure die gevolgd moet worden bij het aanvragen van een beroepserkenning PTSS.  

Cultuur betrekken in diagnose en behandeling helpt vluchtelingen met psychische problemen

Psychische klachten van vluchtelingen moeten in de context worden geplaatst van hun persoonlijke verhaal. Dat leidt tot beter begrip, duidelijker zicht op de diagnose en betere vooruitzichten in de behandeling van trauma’s, betoogt cultureel antropoloog Simon Groen in zijn promotieonderzoek naar culturele identiteit en trauma bij vluchtelingen uit Afghanistan en Irak, waarop hij op woensdag 4 december gaat promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

Nieuw: training Eerste Hulp bij Psychische Problemen

Iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met mensen met psychische problemen kan nu bij GGZ Drenthe een training Eerste Hulp bij Psychische Problemen (EHPP) volgen. Bijvoorbeeld vrijwilligers, naasten, of mensen die in hulpverleningssituaties of op het werk contact hebben met mensen met psychische problemen.