Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Medewerkers GGZ Drenthe ontvangen zorgbonus in december

woensdag 11 november 2020

Alle medewerkers die zich voor de zorg hebben ingezet tussen 1 maart en 1 september 2020 krijgen deze blijk van waardering*. Er wordt door GGZ Drenthe geen onderscheid gemaakt in het type functie van medewerkers, zo krijgen ook stafmedewerkers en huishoudelijk medewerkers de bonus. Ook krijgen zowel medewerkers in loondienst als medewerkers die zich bijvoorbeeld via een uitzendbureau of als zzp-er hebben ingezet deze bonus.

De overheid heeft deze bonusregeling in het leven geroepen als dank voor alle extra inspanningen die mensen in de zorg in de coronaperiode 1 maart tot 1 september hebben geleverd. Bestuursvoorzitter John Kauffeld van Espria, het zorgconcern waar GGZ Drenthe onder valt: “We doen er alles aan om de regeling zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren. Daarom financieren we de bonus voor: we betalen deze in december uit, ook als we het geld pas later van de overheid krijgen. We vinden dat nog dit jaar deze blijk van waardering uitgekeerd moet worden. Alle medewerkers verdienen deze waardering voor de geweldige prestaties die in de afgelopen periode zijn geleverd in de zorg voor cliënten en patiënten, de aandacht voor hun naasten, de steun aan collega’s en de continuïteit van zorg. Met trots en grote waardering zien we dat iedereen er alles aan doet om goede zorg te blijven bieden én er als collega’s voor elkaar te zijn.”

*GGZ Drenthe keert de zorgbonus niet uit als de medewerker de zorgbonus niet wenst te ontvangen, of als één van onderstaande situaties van toepassing is – zoals beschreven in de subsidieregeling van VWS:

- niet gewerkt in de periode 1 maart – 1 september 2020
- alleen gewerkt als stagiair(e)s of vrijwilliger
- jaarloon boven twee keer modaal
- uurtarief (bijv. voor uitzendkrachten en zzp-ers) boven de in de regeling vastgestelde maximale tarieven

Espria wordt gevormd door De Trans, Evean, GGZ Drenthe, Icare Verpleging & Verzorging, Icare Jeugdgezondheidszorg, Zorggroep Meander, Zorgcentrale Noord (ZCN), Shared Service Center Espria (SSC), Facilitair Bedrijf Espria en de onafhankelijke Espria Ledenvereniging.

Psycholance mag dóór in 2021

De Drentse psycholance blijft rijden in 2021. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelt daarvoor geld beschikbaar. Samenwerkende organisaties UMCG Ambulancezorg en GGZ Drenthe zorgen met de psycholance voor vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag. De proefperiode van de psycholance loopt eind dit jaar af.

Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT jeugdteams

In de gemeenten Hoogeveen en Assen start deze maand een pilot met als doel om jongeren die vastlopen in hun leven beter te kunnen helpen. Professionals uit deze gemeenten gaan onderdeel uitmaken van FACT Jeugd. De pilot maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de behandelsamenwerking FACT Jeugd in Drenthe en loopt tot oktober 2022.