Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe ontvangt opnieuw het TOPGGz-keurmerk

donderdag 20 oktober 2022

Het TOPGGz-keurmerk voor de Forensisch Psychiatrische Kliniek en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe is op 6 oktober jl. opnieuw toegekend! GGZ Drenthe is trots dat deze twee afdelingen het TOPGGz-keurmerk de komende vier jaar weer mogen voeren. Het keurmerk toont aan dat we met hoogspecialistische zorg, onderzoek en innovatie onze patiënten de best mogelijke behandeling bieden en een kans op volwaardige deelname aan de maatschappij.

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg. Het Psychosecircuit is sinds 2010 TOPGGz-gecertificeerd en de FPK sinds 2014. 

Strenge eisen
Om voor het keurmerk TOPGGz in aanmerking te komen moet een afdeling voldoen aan strenge criteria. Er worden eisen gesteld op het gebied van topklinische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. Het keurmerk heeft tot doel hoogspecialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te faciliteren. 

Onderzoek
De Forensisch Psychiatrische Kliniek heeft een eigen onderzoeksafdeling. Hierin zijn vier onderzoekslijnen belangrijk: behandeleffectiviteit, de psychopathologie en behandeling van brandstichters, agressieonderzoek en de effecten van slaap-waak op patiënten met een psychiatrische stoornis. Binnen deze onderzoekslijnen zijn verschillende onderzoeksprojecten in uitvoering en voltooid. Het Psychosecircuit beschikt eveneens over eigen onderzoeksafdeling. Onderzoek bij het Psychosecircuit vindt plaats rondom innovatieve behandelmethodes gericht op onder andere sociale cognitie, medicatie, herstel en stigma.

Forensisch Psychiatrische Kliniek
In de kliniek verblijven patiënten met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Een groot deel van de patiënten in de kliniek heeft een strafbaar feit gepleegd en wordt vaak gedwongen opgenomen op basis van een strafrechtelijke titel of een civielrechtelijke maatregel. De kliniek biedt een intensieve delictpreventieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving. Doel van de behandeling is het voorkomen van recidive (herhaling) van delicten. Resultaten van de behandeling worden meetbaar gemaakt en benut om de behandeling bij te stellen.

Psychosecircuit
Het Psychosecircuit is een gespecialiseerde afdeling, waar mensen met complexe psychotische klachten behandeld worden. Dit varieert van behandeling bij eerste psychose of verhoogd risico daarop tot opname in de kliniek. Herstel en stabilisering staan in de behandeling centraal, waarbij per patiënt zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht wat daarvoor nodig is. De FACT teams richten zich op hulp aan huis voor mensen met langdurige ernstige psychiatrische problemen. Tijdens de behandeling gaat het over het verminderen van psychische klachten, het verbeteren van de lichamelijke gezondheid en het verminderen van beperkingen op andere levensgebieden zoals werk, financiën en sociale contacten. Binnen het Psychosecircuit worden naasten zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Doel is dat mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Bijeenkomst over slaapproblemen

Kenniscafé Assen organiseert een informatieavond over slaap. Psychiater Rixt Riemersma van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie van GGZ Drenthe vertelt als een van de deskundigen over slaap, slaapproblemen en de relatie met psychische problemen.

GGZ Drenthe viert een jubileum

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste patiënt werd opgenomen in Beileroord, een van de voorlopers van GGZ Drenthe. De opname van mensen met psychiatrische problemen, met de daarbij horende gezinsverpleging van patiënten in het dorp, was in die tijd vooruitstrevend te noemen.