Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Uitgangspunt is dat mensen meer grip krijgen op hun dagelijks leven

"Samen het hoogst haalbare bereiken!"

Netty Bergsma, |

Netty Bergsma is verpleegkundig specialist GGZ en regiebehandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie in team AFPN/ forensisch FACT Emmen. FACT is een gespecialiseerde behandeling voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, die vaak problemen hebben op meerdere levensgebieden. Uitgangspunt is dat mensen meer grip krijgen op hun dagelijks leven. “FACT is een outreachende benadering en we bieden de hulp in de woon- of leefomgeving van de patiënt”, vertelt Netty. 

De verpleegkundig specialist GGZ (GGZ-VS) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg in de rol van regiebehandelaar. Daarnaast is de GGZ-VS opgeleid als praktijkonderzoeker en innovator. De GGZ-VS is een artikel 14 van de Wet BIG geregistreerde professional, net als de psychiater en klinisch psycholoog. Netty: “een GGZ-VS is een verbindende factor in een multidisciplinair team.” 

Afwisseling
De afwisseling in het werk wat ze doet, vindt Netty toch het allerleukst. “Het werk is zo divers. Ik spreek elk uur weer een patiënt met een ander soort aandoening die weer een ander soort delict heeft gepleegd”, legt Netty uit. “Samen kijken we naar wat de patiënt al wél kan en kijken we hoe degene zijn leven zo kan inrichten dat hij zo min mogelijk last heeft van de aandoening en de kans op delicten zo klein mogelijk is. Het is zo mooi dat je echt aan het bouwen bent met patiënten.” Ook over de combinatie van de polikliniek en het FACT-team is Netty erg enthousiast: “Je komt echt overal, daarnaast werk je heel veel samen met verschillende disciplines: huisartsen, politie/wijkagenten, reclassering, specialisten, klinieken, woonvormen noem maar op. Je bent echt een spil van het netwerk bestaande uit partijen met uiteenlopende belangen. Dit maakt ook wel dat het een uitdaging is om het belang van de patiënt voorop te hebben staan en tegelijkertijd het recidiverisico te verlagen.”

Hoogst haalbare
“Als team werken we heel nauw samen. Ook al zijn we veel alleen op pad, het voelt nooit alsof je er alleen voor staat”, vertelt Netty. “Het is ook belangrijk om goed af te stemmen met collega’s over hoe je je voelt en waar je naartoe gaat. Ondanks dat je veel alleen doet, moet je wel de samenwerking zoeken en dingen checken bij elkaar. We streven ernaar om te patiënt te helpen om vooruit te komen in zijn leven, maar hierbij moeten de risico’s en veiligheidsaspecten niet uit het oog verliezen. Dat maakt het werk ook uitdagend. Ik wil samen met het team en met de patiënt zelf het hoogst haalbare uit mijn patiënten halen. Natuurlijk lukt dit niet altijd. Soms gaat het met heel veel omwegen en vaak met veel geduld. En soms is een tijdelijke klinische opname noodzakelijk. Zo hadden we laatst een man in zorg die verplicht behandeld moest worden vanuit justitie. Hij was best gevaarlijk en het was lastig om contact met hem te maken. Uiteindelijk kwamen we erachter dat hij last had van waanvoorstellingen en dat maakte dat hij heel achterdochtig en angstig was. Dit verklaarde voor een groot deel zijn agressieve gedrag. We hebben besloten om hem gedwongen op te nemen en klinisch te behandelen, dit heeft goed uitgepakt. Hij is inmiddels weer thuis en functioneert goed. Hier zijn we wel trots op, we hebben er toch voor gezorgd dat deze persoon geen gevaar meer vormt voor de samenleving en de patiënt zelf voelt zich een heel stuk beter en is ons achteraf dankbaar voor het feit dat we hebben ingegrepen.” 

Plezier
Binnen het team van Netty is een tekort aan personeel, er is met name gebrek aan regiebehandelaren. De regio Emmen staat ook wel bekend om de patiëntenpopulatie; naast de psychiatrische aandoening hebben patiënten vaak ook problemen op andere terreinen, zoals armoede, verslaving, laaggeletterdheid. “Maar daarin zit wat mij betreft de aantrekkingskracht”, zegt Netty. “De mensen zijn heel puur en echt, soms ronduit ongenuanceerd. Ik hou daarvan en maak iedere dag wel situaties mee waar ik vreselijk om moet lachen. Het werken in de forensische psychiatrie is geschikt voor mensen die die net wat extra’s willen doen; naast het behandelen van de complexe psychiatrische problematiek óók streven naar een verlaging van het recidiverisico. Je moet stevig in je schoenen staan. Het werk is soms pittig, maar humor en plezier brengen dit voor mij prima in balans.” 

“Binnen GGZ Drenthe word je uitgedaagd om door te leren en binnen de forensische psychiatrie leer ik voortdurend nieuwe dingen”, vertelt Netty. “Dat, gecombineerd met de patiëntenpopulatie, contacten met de ketenpartners en samen met een fantastisch team proberen te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan, maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga!”