Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Ik werk met gezinnen en echtparen aan de onderlinge relaties

"We proberen gezamenlijk betekenis tegeven aan de dingen die binnen een gezin spelen."

Martin Eissens, |

Martin Eissens werkt als systeemtherapeut bij GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Assen. Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) helpt bij psychische en ernstige psychosociale problemen bij kinderen en jongeren. Martin werkt vooral met het hele gezin. 

“Ik werk met gezinnen en echtparen aan de onderlinge relaties”, vertelt Martin. “De relatie is mijn cliënt. We werken gezamenlijk aan interacties of aan destructieve patronen. Soms ontstaan er bepaalde negatieve (interactie)patronen binnen gezinnen, zonder dat ze dit zelf willen. Samen kijken we dan naar andere manieren of andere betekenisgeving over wat er zich afspeelt. Als systeemtherapeut kijk ik naar de contexten waarin het kind en het gezin zich bevinden. We zien problemen niet los van deze contexten. Het helpt om de wederkerigheid te zien die de problemen in stand houden. Bij een systeemtherapeut is het heel belangrijk dat je meerzijdig partijdig bent. Dat wil zeggen dat je er voor ieder gezinslid bent en dat iedereen zich gehoord moet voelen. Het is belangrijk om alle verhalen en alle kanten van het verhaal te horen en om op deze manier te zoeken naar overeenkomsten waarmee je gericht aan de slag kunt.” 

Systemisch en multidisciplinair werken
Binnen KJP wordt systemisch gewerkt. Het hechtingsperspectief is hier een belangrijk onderdeel van. Martin: “Hier móet je de omgeving wel bij betrekken. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te komen en om bepaalde zaken met elkaar uit te spreken. Je kunt het tegen mij zeggen, maar het heeft veel meer zin om het tegen elkaar te zeggen. Het is prachtig om te zien als een ouder en een kind deze verbinding met elkaar maken.” 

Het team van Martin werkt multidisciplinair: iedereen kijkt vanuit zijn eigen vakgebied naar de cliënt. “Dat is vooral fijn bij gezinnen met complexe problemen”, legt Martin uit. “Dan kunnen we echt zorg op maat bieden. Ik vind het belangrijk om te kunnen sparren en te overleggen met collega’s. Hier kunnen we zo bij elkaar binnenlopen.” 

Non-verbaal 
Martin start en eindigt de dag graag samen met zijn collega’s. “Daarnaast zie ik meerdere gezinnen op een dag, soms wel vier of vijf”, licht Martin toe. “Ik werk ook graag non-verbaal; ik laat cliënten tekenen, we werken met duplo-poppetjes of ik werk samen met de PMT’er om inzicht te krijgen in wat er precies aan de hand is. Het is gaaf om te zien wanneer non-verbale middelen helpen een doorbraak te krijgen. Dat een kind door het maken van een tekening opeens wel kan vertellen wat er speelt.” 

Energie
“Het mooie van het werken bij GGZ Drenthe is dat er wordt gewerkt vanuit de hechtingsgerichte visie én er wordt samengewerkt, dat past erg bij mij. Er wordt gekeken naar de omgeving waarin de cliënt zich begeeft en niet alleen naar de cliënt zelf. Daarnaast vind ik het werken met jeugd ontzettend leuk, dit geeft mij veel energie. Maar ook de gezelligheid en verbondenheid met mijn collega’s spelen hierin een grote rol.” 

Drijfveer
Het helpen van de gezinnen om de weg van de mogelijkheden weer te vinden, ziet Martin als een belangrijke drijfveer in zijn dagelijks werk. Martin: “Uiteindelijk gaat het om de gezinnen. Je probeert gezamenlijk een andere betekenis te geven aan de dingen die spelen, wat ruimte kan geven voor verandering. Ouders zijn expert als het gaat om hun eigen kind. Ik zie het ook echt als een samenwerking tussen ouders, kinderen en mij.”

Persoonlijke ontwikkeling
“Binnen GGZ Drenthe is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Martin. “Zo maak ik deel uit van het bestuur van de vakgroep van systeemtherapeuten. Dat is ontzettend leuk om te doen. Het uitwisselen van ervaringen en het ontmoeten van verschillende vakgenoten is waardevol. Als ik een opleiding wil doen of een behandelprogramma wil ontwikkelen, dan is daar ruimte voor. Zo ben ik nu samen met een klinisch psycholoog uit ons team bezig met een samenwerking met de forensische psychiatrie van GGZ Drenthe. Dit is een project over huiselijk geweld. Heel boeiend om op te pakken!”