Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) beschrijft alles wat uw behandeling omvat: van het eerste telefoontje om u aan te melden tot en met het laatste gesprek met uw behandelaar en de administratie hiervan. Onderzoek, een test, overleg tussen hulpverleners, of medicatie kunnen daar bijhoren. Oók als het om een kort traject gaat, bijvoorbeeld als uw behandeling uit één of een paar gesprekken bestaat. Of als er alleen een diagnose wordt vastgesteld en u ergens anders behandeld wordt. 

De rekening 

Voor elke DBC is een prijs vastgesteld, waarin alle kosten staan die met de behandeling te maken hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prijzen van DBC’s vastgesteld. En ook hoeveel tijd een behandelaar mag opschrijven. Zodra u naar ons wordt doorverwezen wordt een DBC geopend en is uw eigen risico van toepassing. De afrekening daarvan vindt plaats als uw DBC wordt afgesloten. Het kan voorkomen dat uw DBC wordt beëindigd in een ander jaar dan uw behandeling begon. In dat geval wordt het eigen risico met terugwerkende kracht met u verrekend.

Directe tijd en indirecte tijd

GGZ Drenthe houdt tijdens uw behandeling bij hoe lang alles duurt. Bijvoorbeeld een gesprek met de behandelaar, een psychiatrisch onderzoek, therapie of dagbesteding. Dat noemen we directe tijd. Maar ook het bespreken van uw behandeling tussen behandelaren, de voortgang van uw behandeling opschrijven, of een brief naar u sturen. Dat heet indirecte tijd. Alle directe en indirecte tijd die bij een behandeling hoort wordt opgeschreven in uw DBC(’s).

Patiëntinformatie A-Z