Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Verwijzers kunnen patiënten voor het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) aanmelden via ZorgDomein, e-mail, aanmeldformulieren, fax of telefoon. Alle aanmeldingen (behalve interne verwijzingen GGZ Drenthe en crisisaanmeldingen voor klinische opname) komen binnen bij het Aanmeld- en Informatiecentrum van GGZ Drenthe (AIC). Het AIC zet de aanmelding vervolgens door naar het CVBP

Bij vragen over aanmeldingen kunt u rechtstreek contact met het CVBP opnemen via (0592) 33 41 00 (bereikbaar tijdens kantooruren)

Bevestiging na eerste beoordeling
Na de aanmelding vindt een beoordeling plaats of de hulpvraag bij ons op de juiste plek is. Als er een positief advies is, ontvangt uw patiënt een brief met een bevestiging van de aanmelding. In de brief wordt aangegeven hoe lang de wachttijd tot de intake ongeveer zal zijn. Als uw patiënt aan de beurt is, ontvangt  hij of zij een uitnodiging voor de intake.  

Intake
Tijdens de intake maken we kennis, bespreken we wat er aan de hand is, wat de patiënt belangrijk vindt in de behandeling en hoe het CVBP kan helpen.  

Advies en behandelplan
Na de intake wordt de informatie besproken volgt een advies over hoe het verder gaat. Dit advies bespreken we met uw patiënt. Bij akkoord spreken we samen met de patiënt een behandeltraject af en stellen we samen een behandelplan op. Hierin staat wat het doel is van de behandeling en hoe deze eruit zal zien.  

Informatie over voortgang
Wij houden u als verwijzer met enige regelmaat op de hoogte over de voortgang van de behandeling. Ook ontvangt u van ons een brief als de behandeling is beëindigd. Hierin staat onder andere waaruit de behandeling heeft bestaan en informatie of advies over een eventuele vervolgbehandeling/begeleiding en voorgeschreven medicatie.