Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Dit is het

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is daarom belangrijk.

De ouderbegeleider richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen.

In andere situaties moet er meer gebeuren. De ouders worden dan betrokken bij de behandeling van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties. Het hebben van een ‘speciaal’ kind betekent vaak dat er thuis en op school ook een speciale aanpak nodig is. Tijdens de behandeling leren ouders nieuwe vaardigheden.

Wat levert het op?

Na afloop hebben ouders meer inzicht in de problemen van hun kind en hebben ze geleerd hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan of dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen.

Praktische zaken

Ouderbegeleiding wordt vaak gegeven zolang het kind in behandeling is bij GGZ Drenthe. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek en de hulpvraag van de ouders. In de praktijk is het zo dat in het begin de ouderbegeleiding intensiever is. Naarmate ouders beter geïnformeerd zijn en zij thuis beter weten om te gaan met de specifieke opvoeding van het kind, zullen er minder vaak gesprekken zijn.

Een vraag stellen aan de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het Aanmeld- en Informatiecentrum (0592) 74 14 14