Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Dit is het

Het is mogelijk dat u voor korte tijd bij GGZ Drenthe wordt opgenomen. Dat kan gebeuren als u acuut (=direct) ernstige psychiatrische problemen heeft, soms in combinatie met lichamelijke problemen.

Bijvoorbeeld als er sprake is van direct gevaar voor uzelf of anderen, bijvoorbeeld door zelfmoordgedachten of een psychose.

Het kan ook zijn dat een andere behandeling, bijvoorbeeld via de polikliniek, onvoldoende helpt. In dat geval kan bij acute ernstige psychiatrische problemen besloten worden de behandeling enige tijd intensiever aan te bieden. U krijgt dan psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT). Zo proberen we opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Als blijkt dat opname niet voorkomen kan worden, proberen we deze zo kort mogelijk te laten duren. 

Op alle afdelingen van Acute opname wordt tijdens de opname gewerkt aan:

  • Voldoende stabiel worden;
  • Inschatting maken van de risico’s die u loopt;
  • Instellen op medicatie;
  • Opstellen van een signaleringsplan; voorkomen van herhaling;
  • (Herstellen) contact met naastbetrokkenen;
  • Psycho-educatie;
  • Leren leven met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Open afdeling / Medium Care

Wanneer u wordt opgenomen op de open afdeling, bepaalt u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling verloopt. De afdeling wordt ‘open’ genoemd, omdat u in afstemming met uw behandelaar, de mogelijkheid krijgt om bijvoorbeeld overdag of in het weekend ergens naar toe te gaan.De opname eindigt als de crisis is opgelost en u weer in staat bent u in uw thuissituatie te redden. Na een opname op Acute opname, volgt meestal een vervolgbehandeling. Dat kan via de polikliniek of met psychiatrische thuiszorg. 

Gesloten afdeling/ High & Intensive Care

Op de gesloten afdeling krijgt u bescherming en toezicht, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze afdeling wordt ook wel de High & Intensive Care (HIC) genoemd. De gesloten afdeling biedt extra behandeling, aandacht en zorg die u op dat moment nodig heeft, in een besloten omgeving. U mag de afdeling verlaten als dat past binnen de afspraken en uw juridische status. Ook op deze afdeling bepaalt u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling verloopt.

Naast een vrijwillige opname op de gesloten afdeling is het mogelijk dat u gedwongen wordt opgenomen. Het kan dan gaan om een opname met een Rechterlijke Machtiging (RM) of een inbewaringsstelling (IBS). Bij een gedwongen opname is de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing. 

De opname op deze afdeling eindigt als u voldoende stabiel bent en uw juridische status dat toelaat. In de meeste gevallen vindt een vervolgbehandeling plaats. Vervolgbehandeling kan plaatsvinden op de open afdeling, de polikliniek of met psychiatrische thuiszorg.

Wat levert het op

Tijdens een acute opname wordt u behandeld en begeleid om tot rust te komen en stabiel te worden. Er kan 24-uur per dag zorg worden gegeven. Als uw klachten afnemen en de situatie weer veilig is voor u en uw omgeving, kunt u weer naar huis. Na een acute opname vindt meestal een vervolgtraject plaats, bijvoorbeeld psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT)

Praktische zaken 

Tijdens uw opname vinden we het belangrijk ook uw familie en/of naasten bij de behandeling te betrekken. Ook met hen maken we afspraken over hoe zij u kunnen helpen en wat zij daarvoor nodig hebben.Bij een opname is er een éénpersoonskamer met bed beschikbaar. U krijgt drie maaltijden per dag. Koffie en thee zijn vrij beschikbaar. Bezoek is in overleg mogelijk.Een acute opname kan enkele dagen tot enkele weken duren. Dit is afhankelijk van de ernst van uw problemen. De maximale opnametermijn is 12 weken.

De beschrijving van acute opname geeft een algemeen beeld van de behandeling.

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 - 741414. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.