Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Trauma bij stemming- en angst stoornissen: nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden?

Tot 25% van de mensen maakt ergens in zijn of haar leven een stemmings- of
angststoornis door, die zodanig ernstig is dat de persoon op allerlei terreinen
niet meer kan functioneren. Een belangrijke luxerende en ook onderhoudende
factor in het ontwikkelen hiervan is het hebben meegemaakt van ernstige en
soms langdurige traumatische gebeurtenissen. Wanneer deze onverwerkt blijven bestaat de kans dat zij leiden tot therapieresistentie en onvoldoende herstel door reguliere behandelingen. Toch is trauma en PTSS een relatief onderbestudeerd fenomeen in haar relatie met stemmings -en angstklachten. Zou je kunnen spreken van een speciale subgroep van patiënten met traumagerelateerde stemmings- en angst?

Met deze studiedag willen we speciale aandacht aan dit thema besteden. Keynote sprekers zullen ingaan op de gevolgen van onverwerkt trauma voor later functioneren, op de samenhang met neurobiologie, en op de behandeling van ernstig trauma en de impact ervan op depressie en angststoornissen.

Aangezien het NNNSA een netwerkorganisatie is, die ook nieuws rond andere
thema’s en nieuwe ontwikkelingen binnen haar groep wil verspreiden, zullen ook
workshops worden gegeven over ander onderzoek dat leeft binnen het NNNSA.
Het belooft een veelzijdige dag te worden!

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt). 

Lees hier het programma.

Klik hier voor aanmelden.