Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Spel, stoornis en delict

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseert opnieuw een tweedaags symposium op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021:

Spel, stoornis en delict:
op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel

In dit prikkelende symposium gaan we in op diverse aspecten van spel in relatie tot forensisch psychiatrische patiënten en het werken daarmee. Of het gaat om wrekend overspel of charmerend eerherstel, om moorddadige hebzucht of narcistische gebakken lucht: het spel eist steeds zijn tol.

Spel in onze ontwikkeling
In het symposium besteden we aandacht aan de betekenis van spel in onze ontwikkeling. Welke gevolgen heeft het wanneer kinderen niet meer mogen of kunnen spelen: voor creativiteit, voor ons vermogen tot samenspel, tot empathische afstemming op onze medespelers, tot de vorming van ons moreel kompas volgens welke regels spel dient te verlopen.

Spelpatronen in delicten
In diverse stoornissen, maar ook in delicten zijn spelpatronen te ontwaren. De socioloog Katz beargumenteert dat delinquenten geen materiële beloning nastreven, maar de sensuele ervaring van de misdaad zelf. Gaat het vooral om de knikkers of om het spel? Biedt wellicht de sensatie van de misdaad en de er mee gepaard gaande risico’s niet meer voldoening dan de uiteindelijke opbrengst. In oplichting, diefstal, bedreiging, stalking, brandstichting, in parafilie, verslaving, gokken, narcisme en psychopathie zijn spelpatronen te ontwaren. Simulatie is te beschouwen als een spel, waar diagnostici, rapporteurs en behandelaars op bedacht moeten zijn.

Ruimte voor speelsheid in de zorg
Spel en speelsheid vormen zowel een centraal maar tegelijk veronachtzaamd element in de forensische ggz. Zijn wij – naast de focus op richtlijnen, regels en protocollen - in staat de spelpatronen te zien en vervolgens ons tegenspel daarop af te stemmen? Is de forensische zorg niet gestoeld op de verwachting dat patiënten ons aanbod gedwee omarmen, waarbij creatieve inbreng van de patiënt in de kiem wordt gesmoord? Op welke wijze zijn we daarin ruimte scheppend?

Is er echt plaats voor non-verbale therapieën en sport, waarin spel en speelsheid nadrukkelijk worden ingezet voor verandering? Moeten we ruimte voor een speelse ontwikkeling niet beschouwen als een ‘koninklijke weg’ naar verandering, naast ons veelal geprotocolleerde verbale programma-aanbod.

Welk spel wordt gespeeld in de rechtbank of in de bestuurskamer? Welk spel spelen criminelen met politie en justitie en welk tegenspel is daar vereist? 

Sprekers
We hebben nationale en internationale sprekers uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring inhoud geven aan dit symposium en op bovenstaande vragen zullen ingaan, onder meer:

- prof. Peter Gray, pedagoog en psycholoog; onderzoeksprofessor is in de psychologie aan het Boston College USA. Schrijver van het boek “Free to learn”.

- prof. dr. Janine Jansen, rechtsantropoloog en criminoloo

- drs. Jan Bernard, psycholoog/psychotherapeu

- drs. Eric Jongman, psycholoog/psychotherapeut

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor psychiaters, psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, reclasseringswerkers, juristen, verslavingsartsen, sociotherapeuten en zij die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals, al dan niet vanuit de forensische ggz, zijn ook van harte welkom.

Accreditatie
Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten: in totaal 12 pt.

FGzPt: in totaal 14 pt. 

NVvP: in totaal 12 pt. 

Verdere accreditatie is aangevraagd bij de NIP en VGCt.

Opzet van het programma
Het programma is verdeeld over twee dagen. We stellen het programma zo samen dat beide dagen afzonderlijk bijgewoond kunnen worden. Voor iedere afzonderlijke dag worden accreditatiepunten aangevraagd. Naast het inhoudelijke programma is er ruimte voor persoonlijke ontmoeting en ontspanning. U kunt tegen gereduceerd tarief een hotelovernachting boeken in het rustiek gelegen hotel De Zeegser Duinen (tevens de locatie van het symposium).

Mochten er in verband met COVID-19 nog risico’s bestaan, kiezen we voor een nader te bepalen maximumaantal deelnemers en bieden we het symposium ook online aan.

Kosten
Deelname bedraagt € 295,- voor één dag en € 535,- voor beide dagen. Dit is inclusief koffie/thee, uitgebreide lunch en congresinformatie. Medewerkers van GGZ Drenthe en studenten betalen € 260,- voor één dag en € 480,- voor beide dagen. Indien wordt besloten het symposium ook online aan te bieden, dan zullen we op dat moment ook de kosten daarvan bekend maken.       

Aanmelden en contact
Aanmelden via het aanmeldformulier Spel, stoornis en delict.  

Mail voor vragen de organisatie van Spel, stoornis en delict of bel met telefoon 06 - 23 24 21 33.