Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Gevangen in ontembaar verlangen

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseert opnieuw een tweedaags symposium:

Gevangen in ontembaar verlangen
Patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

Hoeveel tijd verloopt er tussen het opstaan en uw eerste kop koffie, eerste sigaret, eerste glas wijn of tussen het opstaan en de eerste blik op uw mobiele telefoon?

Bij verslaving zijn we snel geneigd te denken aan middelengebruik. In dit symposium zullen we evenwel ingaan op diverse patronen van verslavend gedrag die, vaak in samenhang met andere psychische aandoeningen, schade kunnen berokkenen aan de patiënt zelf en/of leiden tot delinquent gedrag. 

  • Welke mechanismen in het menselijk brein komen overeen of verschillen bij de onderscheidende verslavingen?
  • Wat is de betekenis voor preventie en behandeling?
  • Wanneer is verslavingsgedrag strafbaar en wanneer ethisch (on)toelaatbaar?
  • Hoe bespreken behandelaars met hun patiënten zowel gezond als risicovol verlangen?
  • Hoever gaan we in het actief controleren van onze patiënten in hun middelengebruik?

Ga naar:
Uitnodiging symposium Gevangen in ontembaar verlangen

Aanmeldformulier symposium Gevangen in ontembaar verlangen