Spring naar navigatie Spring naar inhoud

De huisarts of een bevoegd behandelaar kan een patiënt aanmelden voor een diagnostisch onderzoek of behandeling in het Traumacentrum GGZ Drenthe.  U kunt via ZorgDomein digitaal verwijzen naar GGZ Drenthe. Bij vragen over de verwijzing kunt u telefonisch contact met ons opnemen via (0593) 53 58 00 (op werkdagen tijdens kantooruren).

Wij vragen het volgende van verwijzers:
- Verwijzing SGGZ
- Vermoeden DSM5-stoornis
- Enige informatie over de aard en omvang van het trauma (indien mogelijk)
- Informatie over eerdere behandelingen (waar en met welk resultaat)

We stellen het op prijs als zo veel als mogelijk relevante documenten worden aangeleverd van eerdere behandelingen (PO’s, eindverslagen, behandelplannen etc.). Graag met een duidelijke verwijsvraag waaruit blijkt dat de hulp van een tertiair centrum wordt geïndiceerd en waarbij ook bekend is wat de motivatie is van de patiënt.

Het Traumacentrum onderzoekt en/of behandelt mensen uit de provincie Drenthe. Veteranen, geüniformeerden en (oud-) politie- brandweer en ambulancepersoneel kunnen vanuit heel Nederland worden aangemeld.